Želja mi je prijeći u ekološko maslinarstvo. Molim da me uputite gdje mogu pogledati ekološka certificirana gnojiva koja su dozvoljena u Republici Hrvatskoj?

Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 Prilozima I. i II. propisana su gnojiva, poboljšivači tla i sredstva za zaštitu bilja (aktivne tvari) dozvoljena za uporabu u ekološkoj proizvodnji. Također, FIS baza na službenim stranicama Ministarstva sadrži popis registriranih sredstava za zaštitu bilja dozvoljenih za uporabu u ekološkoj proizvodnji. 

Postavi pitanje autoru klikom ovdje