Smije li se stavljati suho lišće lovora u kompost, s obzirom da znam kako sadrži i neke štetne sastojke?

ODGOVOR

Lovorovo i ostalo lišće voštanog izgleda nije idealno za kompostiranje. Ipak, ako ga želimo kompostirati, možemo ga prikupiti u manjoj količini te prije kompostiranja lišće usitniti. To možemo prelaskom kosilice ili u drobilili/sjeckalici. Razgradnja usitnjenog lišća je brža od razgradnje cijelog lista, no ona će i dalje kod lovora, velecvjetne magnolije,  pitospore i slično biti duža od idealne jednosezonske razgradnje.

Zakiseljavanje komposta nije uvijek problematično. Prvo moramo znati u koju svrhu želimo koristiti pripremljeni kompost, iz razloga što većina suhog lišća utječe na kiselost komposta. Ako je kompost namijenjen za biljke koje vole kiselo tlo, npr. rododendroni, borovica i gardenije, tada lovorovo lišće može biti dio kompostne hrpe, no ipak njen manji dio.

Ako u kompostnu hrpu stavljamo lišće lovora, kao i spomenute iglice bora i jele, moramo biti svjesni da će razgradnja trajati duže nego da se radi o kompostnoj hrpi isključivo kuhinjskih biljnih ostataka i lišća, npr. javora, jasena, vrbe i voćnih vrsta. 

Iako vrste poput ranije navedenih lovora, jele, bora, pitospore, ali i oraha te crnog oraha nisu idealne za kompostiranje zbog duge razgradnje, ono nije nemoguće. Usitnjavanje i dobri omjeri (3:1:1 – suho lišće brze razgradnje; suho lišće spore razgradnje; zeleni kuhinjski ostaci/svježi otkos trave/stajsko ili kokošje gnojivo) pomoći će nam dobiti dobar kompost. U konačnici, kompost radimo da bi imali nešto kvalitetno za vratiti vrstama koje uzgajamo. Isto tako i da bi na pravilan način zbrinuli biljne ostatke koji se inače nepravedno nazivaju otpadom. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje