Smije li se stavljati suho lišće lovora u kompost, s obzirom da znam kako sadrži i neke štetne sastojke?

ODGOVOR

Lovorovo i ostalo lišće voštanog izgleda nije idealno za kompostiranje. Ipak, ako ga želimo kompostirati, možemo ga prikupiti u manjoj količini te prije kompostiranja lišće usitniti. To možemo prelaskom kosilice ili u drobilili/sjeckalici. Razgradnja usitnjenog lišća je brža od razgradnje cijelog lista, no ona će i dalje kod lovora, velecvjetne magnolije,  pitospore i slično biti duža od idealne jednosezonske razgradnje.

Zakiseljavanje komposta nije uvijek problematično. Prvo moramo znati u koju svrhu želimo koristiti pripremljeni kompost, iz razloga što većina suhog lišća utječe na kiselost komposta. Ako je kompost namijenjen za biljke koje vole kiselo tlo, npr. rododendroni, borovica i gardenije, tada lovorovo lišće može biti dio kompostne hrpe, no ipak njen manji dio.

Ako u kompostnu hrpu stavljamo lišće lovora, kao i spomenute iglice bora i jele, moramo biti svjesni da će razgradnja trajati duže nego da se radi o kompostnoj hrpi isključivo kuhinjskih biljnih ostataka i lišća, npr. javora, jasena, vrbe i voćnih vrsta. 

Iako vrste poput ranije navedenih lovora, jele, bora, pitospore, ali i oraha te crnog oraha nisu idealne za kompostiranje zbog duge razgradnje, ono nije nemoguće. Usitnjavanje i dobri omjeri (3:1:1 – suho lišće brze razgradnje; suho lišće spore razgradnje; zeleni kuhinjski ostaci/svježi otkos trave/stajsko ili kokošje gnojivo) pomoći će nam dobiti dobar kompost. U konačnici, kompost radimo da bi imali nešto kvalitetno za vratiti vrstama koje uzgajamo. Isto tako i da bi na pravilan način zbrinuli biljne ostatke koji se inače nepravedno nazivaju otpadom.