Dosada smo koristili mjeru M10.1.15 (gnojidba ekološkim gnojivima) koja u našem slučaju više nije moguća jer se ukida i sada bi prešli na potpuno ekološku proizvodnju. Što sad možemo učiniti?

ODGOVOR

Ako ste tijekom 2019. ili 2020. g. po prvi puta zatražili potporu za mjeru 10, tip operacije 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima, u 2023. godini još uvijek imate petogodišnju obvezu provedbe te za istu možete zatražiti potporu prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini. U ovome slučaju tip operacije 10.1.15. provodi se pod istim uvjetima kao i u dosadašnjem razdoblju sve do isteka petogodišnje obaveze. Po isteku petogodišnje obveze površine možete prijaviti u intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj.

U slučaju da ste prvi puta zahtjev za potporu tipa operacije 10.1.15. podnijeli prije 2019. ili poslije 2020. godine, više nemate petogodišnju obvezu provedbe te prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini možete prijaviti intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj. Normalno, primjenu ekoloških praksi i metoda na prijavljenim površinama za potporu provjerava/verificira ovlašteno kontrolno tijelo. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje