Na lucerni je prošle godine bilo mnogo bubamara, no nisu djelovale kao korisne, pa me zanima postoji li koja štetna „bubamara“?

Lucernina bubamara sitni je kukac dug oko 4 mm s gotovo okruglim oblikom tijela. Karakteristično za ovu vrstu su 24 crne točke na crvenkasto-žutom pokrilju te tri nadvratne točke. Ličinka je izduženo-ovalnog oblika, dužine 4-6 mm, s mnogobrojnim dlačicama duž hrpta. Dlačice koje ima dužinom hrpta razvijaju se još u kukuljici, omogućavajući ličinki da luči štetne alkaloide kao obranu od grabežljivaca. Ova bubamara važan je štetnik lucerne i djeteline, no hrani se i lišćem soje, šećerne repe i drugih kultura. Štete koje uzrokuje ova bubamara karakteristične su jer gnječi tkivo lista i siše sokove. Štetnik izgriza tkivo lista, ali ga ne otkida. Pri tome ne oštećuje pokožicu na suprotnoj strani koja pobijeli. Nastaju paralelne pruge izgnječenog tkiva, a uočljiva su “prozorska”oštećenja koje liče na čipku i to samo između žilica. Prezimi imago, a na proljeće kad temperature narastu više od 8°C, počinje aktivacija. Ženke odlažu jaja tijekom travnja i početkom svibnja pa su prve štete vidljive već kroz 14 dana. Tijekom srpnja i kolovoza javlja se druga generacija 24-točkaste bubamare koja pričinjava velike štete. Jači napad razvija se na vlažnijim terenima i u vlažnijoj godini. U uvjetima suše smrtnost jaja je velika. U suzbijanje se kreće kad je broj jedinki veći od 20 kukaca na četvornom metru. Nazočnost do 20 imaga smatra se slabim, 20-40 štetnika srednjim napadom, a više od 40 odraslih jedinki na četvorni metar jakim napadom. Ovaj štetnik uspješno se suzbija insekticidima iz kemijske skupine piretroida.

Postavi pitanje autoru klikom ovdje