Otvorio sam OPG i želim se baviti ekološkom proizvodnjom i prodajom presadnica povrća. Osim obveza ekološkog certificiranja koje provodi ovlaštena tvrtka, zanima me da li se još negdje moram upisati u kakav registar (fitosanitarni upisnik, upisnik proizvođača/dobavljača presadnica povrća i sl.)? Napominjem da bih proizvodio presadnice u svom plasteniku veličine 32 m2 i prodavao lokalno krajnjim korisnicima (na mjestu proizvodnje ili na tržnici) budući da količine ne bi bile velike jer mi je OPG dodatna djelatnost.

ODGOVOR

Iz postavljenog pitanja pretpostavljam da se pretplatnik upisao u dva Upisnika (Upisnik OPG-a i Upisnik ekoloških proizvođača). Proizvodnjom i prodajom presadnica povrća (ekoloških) može se baviti fizička ili pravna osoba upisana i registrirana u Upisniku sadnog materijala. Pritom mora voditi različite evidencije: obavezan je dostaviti plan godišnje proizvodnje Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo), najkasnije do 30. travnja tekuće godine. Mora voditi evidenciju o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja te je dužan voditi evidenciju o svakoj pojavi štetnih organizama na svojim površinama te koje su mjere zaštite poduzete. Mali proizvođač prema Pravilniku o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala je fizička osoba koja proizvodi presadnice povrća na površini do 500 m² u zaštićenom prostoru ili 1500 m² na otvorenom čija vrijednost godišnje proizvodnje ne prelazi 50 % prosječne plaće zaposlenih u RH. Mali proizvođač može stavljati na tržište presadnice povrća u okviru „lokalne cirkulacije“ (to je lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općine koje s njom graniče), pod uvjetom da prodaje neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu povrća. Biljna putovnica pritom nije potrebna za bilje kad se prodaju izravno krajnjem korisniku na lokalnom tržištu, što uključuje i neprofesionalne proizvođače bilja (kad se izravno prodaju biljke kupcu za osobnu uporabu biljna putovnica nije potrebna). Iznimka je prodaja na daljinu putem interneta kad postoji obveza izdavanja biljnih putovnica krajnjem korisniku. Ako nemate potrebu izdavanja biljnih putovnica, tada se ne morate upisati u Fito-Upisnik. O svakoj prodaji tih proizvoda potrebno je voditi evidenciju koju treba ažurirati u AGRONET sustavu (elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednicima prilikom ostvarivanja prava na potpore u poljoprivredi).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKoje su dopuštene travne smjese?
Sljedeći članakDvostruka destilacija i gubitak arome iz rakije
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.