Planiram otvoriti obrt za proizvodnju prehrambenih proizvoda (ulje, brašno, maslac). Zanima me kojim uvjetima mora udovoljiti prostor za proizvodnju i sam obrt. Točnije koje dozvole, odobrenja, atesti, licence ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta moram zadovoljiti za otvaranje obrta?

Djelatnost kojom se želite baviti obuhvaćena je propisima o trgovini, poljoprivredi, poreznim propisima, propisima koji se odnose na zdravstvenu sigurnost i kakvoću hrane, deklariranje i označavanje hrane, sanitarne uvjete i dr.

Zakon o poljoprivredi (,,NN“, broj 118/18.) određuje pojam prerade poljoprivrednih proizvoda kao svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su prijeko potrebne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

Što podrazumijeva stavljanje na tržište?

Stavljanjem na tržište smatra se držanje ili izlaganje radi prodaje, oglašavanje i ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način prodaje. Isto tako i izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik,  ako se odvija u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje trgovine, osim prve prodaje trgovcima i prerađivačima koju obavlja poljoprivrednik i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju. Prilikom stavljanja proizvoda na tržište treba voditi računa i o zahtjevima koji se odnose na kvalitetu hrane kao što su klasifikacija, kategorizacija i naziv hrane, označavanje hrane i dr.

Zakon o trgovini (,,NN“, broj: 87/08., 97/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14. i 32/19.) propisuje da se, trgovac pravna osoba, upisuje u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu. Trgovac fizička osoba, upisuje djelatnost trgovine u obrtni registar koji se vodi pri nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo. Prodajnim objektom smatra se prodavaonica, skladište, tržnica na veliko, tržnica na malo ili drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

Za obavljanje trgovine potrebni su minimalni tehnički uvjeti

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka. Osim trgovca, djelatnost trgovine može obavljati i nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima. Za obavljanje trgovine trebaju biti ispunjeni minimalni tehnički uvjeti.

Minimalnim tehničkim uvjetima trebaju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina. Međutim trebaju biti zadovoljeni i drugi uvjeti propisani posebnim propisom ovisno o obliku i načinu obavljanja trgovine.  Prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi, također trebaju biti u skladu s propisima o hrani, trebaju zadovoljavati opće sanitarne i zdravstvene uvjete sukladno posebnim propisima. Subjekt u poslovanju s hranom ne može započeti obavljati djelatnost u objektu bez prethodnog utvrđivanja udovoljavanja uvjetima propisanima propisima o hrani. Hrana treba biti označena posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti, odnosno identifikacijskom oznakom u skladu s propisima.

Predlažem da se za detalnjije informacije obratite nadležnom Uredu državne uprave u županiji gdje ćete saznati što sve trebate pripremiti za bavljenje željenom djelatnošću i otvaranje obrta. Tamo će vas uputiti, ako je to potrebno i na druga nadležna tijela.                                                                                    

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakDanas je dan planeta Zemlje – zdravlje planeta i čovjeka nije odvojivo!
Sljedeći članakKoji su potrebni uvjeti za prodaju sadnica?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.