Je li područje Općine Jasenovac obuhvaćeno mjerom besplatnog cijepljenja i liječenja životinja zbog posebnih okolnosti uzrokovanih elementarnom nepogodom, tj. potresom?

ODGOVOR

Općina Jasenovac nije obuhvaćena mjerom besplatnog  cijepljenja i lječenja životinja  zbog posebnih okolnosti, jedino je Naredbom o mjerama zaštite zdravlja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (“Narodne novine” broj 2/21, 4/21  i 7/21) u Općini Jasenovac naselje Jasenovac obuhvaćeno cijepljenjem za bedrenicu koja se podmiruje iz državnog proračuna.