Za postupak registracije proizvodnje jabučnog octa, zanima nas potrebna dokumentacija, dozvole itd. Je li nužno prijaviti proizvodnju i Carinskoj upravi prema mjestu prebivališta, tj. proizvodnje?

ODGOVOR

Sukladno odredbama članka 75. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21.) popisani su subjekti koji podliježu upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije, a među ostalim su to  i oni koji: „obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i prometa hrane neživotinjskog podrijetla i mješovite hrane, kao pravne osobe ili obrti“.  

Dodatno, sukladno odredbama članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 83/22.) subjekti u poslovanju s hranom koji su sukladno propisu kojim se uređuju službene kontrole, pod nadležnošću sanitarne inspekcije, obvezni su u svrhu evidentiranja objekata dostaviti obavijest Državnom inspektoratu. Obavijest se podnosi u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje način evidentiranja i vođenja Registra subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.Dodatne informacije dostupne su na web stranici Državnog inspektorata vezano uz evidentiranje i vođenje registra subjekta iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje