Namjeravam poslati prijavu na natječaj za tip operacije 4.4.1 – Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša. Od 2020. godine uključen sam u mjeru 10 te zbog toga imam pravo na dodatnih 30 bodova, sad sam se predomislio i umjesto podmjere 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima prijavio bih podmjeru 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex ali su mi u APPRRR rekli da prvo moram odustati od mjere 10 te onda 01.03.2021. ponovno prijaviti novu podmjeru. Moje pitanje glasi, ako sad odustanem od mjere 10 i opet se prijavim na istu mjeru samo drugu podmjeru 01.03.2021 hoću li izgubiti pravo na dodatnih 30 bodova?

ODGOVOR

Korisnik koji je uključen u Mjeru 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene) ili Mjeru 11 (Ekološka poljoprivreda) da bi ostvario najveći broj bodova po ovom kriteriju mora biti korisnik tih mjera, odnosno imati podnesen zahtjev za potporu za navedene mjere u skladu s Prilogom 2. Natječaja. Stoga, ako imate podnesen zahtjev za potporu za mjeru 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” imate ispunjen ovaj uvjet bez obzira koju operaciju provodite. Međutim, korisnici koji podnose zahtjev za mjeru 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” preuzimaju petogodišnju obvezu provedbe za svaku pojedinu operaciju za koju podnose zahtjev i mogu odustati jedino pod uvjetima koji su propisani u članku 10 Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (“Narodne novine”, br 22/2020 i 57/2020). Isto tako, nije dopušteno odustajanje, odnosno povlačenje dijelova jedinstvenog zahtjeva ili drugih dokumenata ako je Agencija za plaćanja već obavijestila korisnika o slučajevima nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili dokumentima za potporu, ili je korisnika obavijestila o namjeri obavljanja kontrole na terenu, ili ako se kontrolom na terenu utvrdi bilo koja nesukladnost, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje