Pripremamo se za sadnju badema i prijašnjih godina bilo je poticaja za sadnju badema, što je ove godine?

ODGOVOR

Više ne postoje državni poticaji za podizanje trajnih nasada, pa tako niti voćnjaka. Mogućnost ostvarivanja potpore za podizanje voćnjaka postoji jedino u okviru neke od mjera ruralnih razvoja, npr. M04 ili M06. Po sadnji ostvarujete pravo na izravne potpore po jedinici površine za voćarsku proizvodnju.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje