Zanima me što je sve potrebno za uzgoj paulovnije (za ogrjev 50-100 komada) za vlastite potrebe? Jesu li potrebne dozvole i koje?

ODGOVOR

Za sadnju paulovnije koja je strana vrsta obvezno treba ishoditi rješenje od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se dozvoljava uvođenje strane vrste ili hibrida paulovnije u prirodu Republike Hrvatske. Osnivanje nasada paulovnije može se obaviti isključivo na šumskom zemljištu, ako nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom;  poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i/ili ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano (P3) koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem.

Dakle, potrebno je ishoditi uvjerenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju pri županiji o bonitetu zemljišta. Nije dopušteno saditi paulovniju na osobito vrijednom (P1) i vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P2). Sadnja paulovnije, kao i uzgoj drugih intenzivnih nasada brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta, regulirana je: Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 15/18.; 111/18.); Pravilnikom o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati (“Narodne novine” br. 16/19.); Pravilnikom o upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 110/18.); Pravilnikom o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 111/18., 50/19.). Prema Zakonu o drvenastim kulturama kratkih ophodnji uzgoj paulovnije dozvoljen je za proizvodnju biomase za energetske svrhe. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje