Zanima me što je sve potrebno za uzgoj paulovnije (za ogrjev 50-100 komada) za vlastite potrebe? Jesu li potrebne dozvole i koje?

ODGOVOR

Za sadnju paulovnije koja je strana vrsta obvezno treba ishoditi rješenje od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se dozvoljava uvođenje strane vrste ili hibrida paulovnije u prirodu Republike Hrvatske. Osnivanje nasada paulovnije može se obaviti isključivo na šumskom zemljištu, ako nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom;  poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ) i/ili ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano (P3) koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem.

Dakle, potrebno je ishoditi uvjerenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju pri županiji o bonitetu zemljišta. Nije dopušteno saditi paulovniju na osobito vrijednom (P1) i vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P2). Sadnja paulovnije, kao i uzgoj drugih intenzivnih nasada brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta, regulirana je: Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 15/18.; 111/18.); Pravilnikom o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati (“Narodne novine” br. 16/19.); Pravilnikom o upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 110/18.); Pravilnikom o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (“Narodne novine” br. 111/18., 50/19.). Prema Zakonu o drvenastim kulturama kratkih ophodnji uzgoj paulovnije dozvoljen je za proizvodnju biomase za energetske svrhe.