Može li se za tip operacije 10.1.17. u sklopu IAKS Mjere 10 ostvariti potpora za uporabu stajskog gnoja za površine manje od 1 ha bez analiza tla, ako se priloži analiza stanjaka i petogodišnji plan gnojidbe?

ODGOVOR

Za svaku ARKOD parcelu na kojoj ćete provoditi gnojidbu stajskim gnojem potrebno je napraviti analizu tla. Račun obavljene analize tla ne smije biti stariji od 3 godine. U skladu s rezultatom analize tla i analize stajskog gnojiva treba se napraviti i provoditi plan gnojidbe. Za analize tla na ARKOD parcelama, oranica koje su veće ili jednake od 1 ha, trebate tlo na analizu predati jednom od ovlaštenih laboratorija ili referentnom laboratoriju za tlo. 

Uzorci tla s ARKOD parcela manjih od 1 ha mogu se predati u najbliži agropedološki laboratorij. Poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama unutar područja proglašenih ranjivim, obvezna su svake proizvodne godine na najmanje jednoj četvrtini poljoprivrednih površina gospodarstva provesti kontrolu plodnosti tla. Plan gnojidbe, analizu tla i analizu stajskog gnoja zajedno s računima, obvezni ste dostaviti na uvid. Dostavlja se podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do 15. rujna 2021. godine. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje