Pedološku analizu tla radimo kako bi reducirali troškove, smanjili unos, možda nepotrebnih, nutrijenata u tlo i reducirali ispiranje suviška dušičnih spojeva u podzemne vode i vodotoke. Uz to, tlo treba brigu, njegu i redovan pregled kako bi bio dobra podloga za uzgoj. Plodnost tla ovisi o nekoliko faktora, ali jedan od najznačajnijih je dakako gnojidba. Gnojidbom stvaramo optimalan medij u tlu za rast i razvoj biljaka kao i dozrijevanje plodova. No gnojidba mora biti racionalna i temeljena na stvarnom stanju tla.

Ono što bi svatko od nas trebao znati je kvaliteta tla u kojem uzgajamo. Tlo uz svoju fizičku strukturu ima i kemizam koji određuje koliko je lako apsorbirati neke nutrijente biljkama koje sadimo ili sijemo. Iako postoje neki indikatori koji nam govore o tlu, već na prvi pogled, to nije dovoljno i treba pravilno i redovno uzimati uzorke s parcela i davati ih na analize.

Kopanje pedološke jame

Prvo treba odrediti veličinu parcele koju uzorkujete. Ovisno o veličini same parcele varira i broj uzoraka. Recimo, na parceli od 1 ha uzima se 1-2 uzorka. Ono što određuje broj uzoraka je položaj parcele, oblik, potencijalni prostori u kojima se zadržava voda i sl.

Nakon toga određuju se mjesta kopanja pedološke jame za uzimanje profila u uzorku. To znači da se uzorak uzima u dvije dubine 0-30 cm i 30-60 cm . Svaki pojedini uzorak se označi i navede o kojim se dubinama radi. Za povrćarske i ratarske kulture uzorkujemo na dubini od 30 cm. Za dugotrajne nasade radimo uzorkovanje na dvije dubine 30 i 60 cm.

Jamu se iskopa veličine 0,5 x 0,5 m i dubine 60 cm. Kad je iskopana čitava dubina jame, položi se štihaču paralelno s rubom jame i zakopa u jamu tako da se zagrabi sve slojeve presjeka do dubine od 30 cm. Isto se ponovi i na dubini od 30 do 60 cm. Kad su prikupljeni svi uzorci s terena, treba ih pripremiti za analizu.

U jednu plitku i široku posudu stavi se sadržaj pojedinog uzorka. Ako je iskopano na nekoliko lokacija za jedan uzorak potrebno je sve uzorke pomiješati u jednoličnu smjesu. Nakon toga rasprostre se dobiveni materijal u formu kruga. Po sredini povuče se križ i odbace dvije nasuprotne četvrtine kruga. Zatim se ponovi postupak i odbace nasuprotne dvije četvrtine kruga. Ponavlja se postupak kako bi se dobio reprezentativan uzorak.

Nakon odvagivanja 1 kg tla uzorka, uzorak se označi. Dobro označeni uzorak mora sadržavati: ime i prezime ili naziv firme, naziv parcele i broj uzorka, dubinu uzorka i datum uzorkovanja.

Nakon pripreme, uzorke se može odnijeti osobno ili poslati poštom u jedan od laboratorija diljem Hrvatske koji rade pedološku analizu tla.

Ono što ćete temeljno dobiti nakon analize uzorka tla je sadržaj osnovnih mineralnih komponenata tla N-P-K. Isto tako i pH tla koji pokazuje koliko je vaše tlo kiselo ili lužnato te sadržaj humusa u tlu. Ovo su osnovni parametri s kojima se radi po pitanju gnojidbe kao i po pitanjima neutralizacije tla za uzgoj.

Povrat troška analize

Ako laboratorij surađuje s agronomom, može se dobiti i preporuku gnojidbe. Ako nema mogućnosti preporuke, posavjetujte se s agronomom oko planova gnojidbe za naredne godine. Važno je za napomenuti, u pojedinim županijama i općinama u Hrvatskoj možete tražiti povrat troška za analizu tla.

analizu tla
Pedološka jama
analizu tla