Pedološku analizu tla radimo kako bi reducirali troškove, smanjili unos, možda nepotrebnih, nutrijenata u tlo i reducirali ispiranje suviška dušičnih spojeva u podzemne vode i vodotoke. Uz to, tlo treba brigu, njegu i redovan pregled kako bi bio dobra podloga za uzgoj. Plodnost tla ovisi o nekoliko faktora, ali jedan od najznačajnijih je dakako gnojidba. Gnojidbom stvaramo optimalan medij u tlu za rast i razvoj biljaka kao i dozrijevanje plodova. No gnojidba mora biti racionalna i temeljena na stvarnom stanju tla.

Ono što bi svatko od nas trebao znati je kvaliteta tla u kojem uzgajamo. Tlo uz svoju fizičku strukturu ima i kemizam koji određuje koliko je lako apsorbirati neke nutrijente biljkama koje sadimo ili sijemo. Iako postoje neki indikatori koji nam govore o tlu, već na prvi pogled, to nije dovoljno i treba pravilno i redovno uzimati uzorke s parcela i davati ih na analize.

Kopanje pedološke jame

Prvo treba odrediti veličinu parcele koju uzorkujete. Ovisno o veličini same parcele varira i broj uzoraka. Recimo, na parceli od 1 ha uzima se 1-2 uzorka. Ono što određuje broj uzoraka je položaj parcele, oblik, potencijalni prostori u kojima se zadržava voda i sl.

Nakon toga određuju se mjesta kopanja pedološke jame za uzimanje profila u uzorku. To znači da se uzorak uzima u dvije dubine 0-30 cm i 30-60 cm . Svaki pojedini uzorak se označi i navede o kojim se dubinama radi. Za povrćarske i ratarske kulture uzorkujemo na dubini od 30 cm. Za dugotrajne nasade radimo uzorkovanje na dvije dubine 30 i 60 cm.

Jamu se iskopa veličine 0,5 x 0,5 m i dubine 60 cm. Kad je iskopana čitava dubina jame, položi se štihaču paralelno s rubom jame i zakopa u jamu tako da se zagrabi sve slojeve presjeka do dubine od 30 cm. Isto se ponovi i na dubini od 30 do 60 cm. Kad su prikupljeni svi uzorci s terena, treba ih pripremiti za analizu.

U jednu plitku i široku posudu stavi se sadržaj pojedinog uzorka. Ako je iskopano na nekoliko lokacija za jedan uzorak potrebno je sve uzorke pomiješati u jednoličnu smjesu. Nakon toga rasprostre se dobiveni materijal u formu kruga. Po sredini povuče se križ i odbace dvije nasuprotne četvrtine kruga. Zatim se ponovi postupak i odbace nasuprotne dvije četvrtine kruga. Ponavlja se postupak kako bi se dobio reprezentativan uzorak.

Nakon odvagivanja 1 kg tla uzorka, uzorak se označi. Dobro označeni uzorak mora sadržavati: ime i prezime ili naziv firme, naziv parcele i broj uzorka, dubinu uzorka i datum uzorkovanja.

Nakon pripreme, uzorke se može odnijeti osobno ili poslati poštom u jedan od laboratorija diljem Hrvatske koji rade pedološku analizu tla.

Ono što ćete temeljno dobiti nakon analize uzorka tla je sadržaj osnovnih mineralnih komponenata tla N-P-K. Isto tako i pH tla koji pokazuje koliko je vaše tlo kiselo ili lužnato te sadržaj humusa u tlu. Ovo su osnovni parametri s kojima se radi po pitanju gnojidbe kao i po pitanjima neutralizacije tla za uzgoj.

Povrat troška analize

Ako laboratorij surađuje s agronomom, može se dobiti i preporuku gnojidbe. Ako nema mogućnosti preporuke, posavjetujte se s agronomom oko planova gnojidbe za naredne godine. Važno je za napomenuti, u pojedinim županijama i općinama u Hrvatskoj možete tražiti povrat troška za analizu tla.

analizu tla
Pedološka jama
analizu tla

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje