Na OPG-u imam dopunsku djelatnost u kojoj bi trebala zaposliti člana i nositelja dopunske djelatnosti na puno radno vrijeme. Na koji način se isplaćuje plaća ? Molim vas da mi ne kopirate članke Zakona u kojima se obrazlaže kako se obračunavaju doprinosi jer mi je to jasno, ali mi nije jasno kako isplatiti plaću.

ODGOVOR

Sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a utemeljen je općenito (u statusno-pravnom smislu) Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) kojim se uređuju radni odnosi. Nadalje, odredbe Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18. i 32/19.; dalje: Zakon o OPG-u) u člancima 23. i 24. uređuju poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno rad i zapošljavanje na OPG-u. Članak 23. Zakona o OPG-u propisuje da gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac te da radom na OPG-u članovi OPG-a i radnici mogu ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi. Nadalje, člankom 24. se propisuje da se radniku priznaje svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca.

Vezano za vaše konkretno pitanje, možemo napomenuti da se na odnos radnika i nositelja OPG-a kao poslodavca primjenjuju sve relevantne odredbe Zakona o radu kao da je riječ o bilo kojem drugom radno pravnom odnosu (prije početka rada radnika se mora prijaviti na obvezna osiguranja – mirovinsko i zdravstveno; sklopiti ugovor o radu i slično). Specifična pitanja koja se odnose na rad nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, stoga vas upućujemo na Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Napominjemo da svi poslovni subjekti (pa tako i zaposlenici osiguranici poljoprivrede) kao isplatitelji plaća i ostalih primitaka imaju obvezu sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama (i svim drugim oporezivim i neoporezivim primicima) te isti podnositi Poreznoj upravi putem jedinstvenog obrasca poreza, prireza i doprinosa (JOPPD), stoga predlažemo da se obratite mjesno nadležnoj Poreznoj upravi. Isto tako, više informacija iz područja računovodstva, financija i poreza može imati i vaš odabrani knjigovodstveni servis.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje