Ponudio sam vlasnicima susjedne parcele ponudu za otkup zemljišta. Zemljište je zaraslo i jedan od vlasnika, a koji posjeduje ⅙ ne odgovara na ponudu. Drugi vlasnik posjeduje ⅚ voljan je prodati svoj dio. Postoji li mogućnost da se taj jedan vlasnik parcele privoli da proda parcelu ili je to stvar dogovora? Na koji način se utvrđuje koji dio zemljišta predstavlja tu 1/6? 

ODGOVOR

Katastarska čestica koju želite kupiti je u suvlasništvu u određenim suvlasničkim dijelovima. Suvlasnik smije samostalno pravno raspolagati svojim suvlasničkim dijelom. Kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo pripada na posebnom pravnom temelju. Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno. To pravo ne zastarijeva i razvrgnuće se može zahtijevati u bilo koje doba, osim kad bi to bilo na štetu ostalih. No, može i tada ako se s obzirom na okolnosti ne bi moglo razumno očekivati da će se prilike uskoro tako izmijeniti da razvrgnuće ne bi bilo na štetu drugih suvlasnika.

Suvlasništvo se može razvrgnuti sporazumom. Tada govorimo o dobrovoljnom razvrgnuću ili se može razvrgnuti putem suda kad govorimo o sudskom razvrgnuću. Suvlasnici se mogu sporazumjeti da će suvlasništvo razvrgnuti geometrijskom diobom, tako da jedan suvlasnik isplati vrijednost suvlasničkog dijela drugog suvlasnika ili da odrede koji dio nekretnine će koristiti koji suvlasnik. Suvlasnici sklapaju sporazum u pisanom obliku. Ako se odluče za geometrijsku diobu uz sporazum treba priložiti geodetski elaborat iz kojega je vidljiva ta geometrijska dioba. Uglavnom se geometrijskom diobom katastarska čestica dijeli na više katastarskih čestica. Kad razvrgnuće provodi sud djeljive će pokretne stvari dijeliti fizički, a nekretnine geometrijski.

Ako nije moguća geometrijska dioba, a da se znatno ne umanji vrijednost, sud će odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način. Dobiveni iznos će se podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima tada govorimo o civilnom razvrgnuću. U vašem slučaju postoji nekoliko opcija. Prvo je da vam, kako ste i planirali, svaki suvlasnik proda svoj suvlasnički dio nekretnine. Drugo je da suvlasnici provedu razvrgnuće suvlasničke zajednice geometrijskom diobom. I to na način da se katastarska čestica podijeli na dvije katastarske čestice. Zatim da kupite nekretninu od onog vlasnika koji je želi prodati (u tom slučaju ćete kupiti zemljište manje površine), treća je mogućnost da kupite 5/6 suvlasničkog dijela i da pokrenete razvrgnuće (dobrovoljno ili sudsko).

Prethodni članakŠto je minimalna poljoprivredna aktivnost?
Sljedeći članakDozvola za odrezati drvo
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.