Na sredini svoje građevinske parcele kraj Karlobaga imam jedno stablo lipe. Ono mi smeta za prenamjenu starog objekta u apartman za što imam građevinsku dozvolu. Smijem li lipu odrezati sam ili moram tražiti neku dozvolu za odrezati drvo i gdje?

ODGOVOR

Za drvne sortimente s površine u privatnom vlasništvu/posjedu kojima način uporabe u katastru nije šuma i šumsko zemljište, odnosno koje kao takve nisu sastavni dio programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika vlasnik/posjednik podnosi Zahtjev za izdavanje teretnog lista Ministarstvu poljoprivrede.