Mijenjali bismo nositelja gospodarstva. Može li dosadašnji nositelj ostati član OPG-a, jer se više ne bi nalazio na istoj adresi kao novi nositelj? Budući nositelj je i do sada bio član gospodarstva. U APPRRR Čakovec tvrde nam da nositelj i član moraju imati isto prebivalište.

ODGOVOR

Upis promjena u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18. i 32/19.) i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, broj 62/19.) obavlja se podnošenjem zahtjeva mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja). Mogućnost da dosadašnji nositelj OPG-a ostane upisan kao član OPG-a, uz odredbu članka 28. Zakona o OPG-u po kojoj član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva, u konkretnom slučaju nije moguće jer se, prema činjenicama iz upita, adresa njegovog prebivališta razlikuje s adresom sjedišta OPG-a. 

Dodatno napominjemo kako odredbe članka 22. Zakona o OPG-u daju mogućnost da dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG. Međusobni odnosi  uređuju se ugovorom u pisanom obliku na koji se primjenjuju propisi kojima se uređuje ugovor o ortaštvu. Odnosi ugovornih strana, odnosno prava i obveze koje proistječu sklapanjem ortačkog ugovora mogu proizvesti određene troškove u smislu poreza i doprinosa pa se potrebno dodatno informirati u, primjerice, Poreznoj upravi ili knjigovodstvenom servisu ako vodite poslovne knjige.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje