Majka sam četvero djece. Od 2015. godine radila sam u osnovnoj školi na zamjenama. Zadnji ugovor trajao je od 4.9.2019. do 29.2.2020., a ugovor prije njega od 1.9.2017. do 27.6.2019. U srpnju 2019. ostala sam u drugom stanju pa sam radila do 7.1.2020. Nakon toga otišla sam na porodiljni dopust i rodila 24.3.2020. Ugovor je istekao na kraju drugog mjeseca pa sam na porodiljni otišla kao nezaposlena osoba. Prvih šest mjeseci djetetova života dobivala sam naknadu od 4.205,00 HRK nakon čega se ta naknada smanjila na 2.300,00 HRK. Sada mi se pruža prilika za stupiti u radni odnos na neodređeno vrijeme (ponovno u OŠ), ali na samo 25 sati tjedno. Ako prihvatim taj posao, kad mogu iskoristiti preostali dio porodiljnog i koliko je to još mjeseci? Na koji način mogu ostvariti da mi mirovinsko pokriva 40 sati tjedno, a ne samo 25? Ako ne prihvatim taj posao, do kad imam pravo koristiti roditeljsku poštedu od rada i pod kojim uvjetima? Imam li kasnije pravo prednosti prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi zato što sam toliko vremena na zamjenama?

ODGOVOR

Kao prvo iz vašeg upita nije jasno koju vrstu novčane naknade koristite kao nezaposlena osoba odnosno je li novčana naknada temeljem nezaposlenosti po osnovi prethodno radnog odnosa gdje je regulirano da trebate posjedovati radni odnos minimalno 9 mjeseci u zadnja 24 mjeseca ili primate rodiljnu naknadu kao nezaposlena osoba preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Preostali dio rodiljnog dopusta možete kod novog poslodavca iskoristiti do zaključno 23. ožujka 2021. godine ako se tako s njime dogovorite, s time da prethodno morate podnijeti HZZO-u pismeni zahtjev za korištenje na temelju kojeg oni izdaju rješenje u upravnom postupku. Što se tiče ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju, navedeno ostvaruju osobe temeljem: Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Međutim, radi ostvarivanja navedenog prava i to samo ako pripadate u kategoriju koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju trebate se u prijavi na natječaj za radno mjesto na navedeno i pismenim putem pozvati. Također vas upućujem na odredbu članka 7. Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama gdje su taksativno navedene sve kategorije korisnika navedene nakade, odnosno na članak 27. navedenog Zakona koji regulira između ostalog i prava nezaposlenih roditelja. I na kraju vas upućujemo da se u slučaju bilo kakvih nedoumica u korištenju navedenog prava obratite Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, s time da detaljne informacije imate na mrežnoj stranici HZZO-a.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKako do vlastitog voska?
Sljedeći članakPostoje li potpore za plastenike i jagode?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.