Za Mjeru 10, konkretno podmjeru 10.1., tip operacije 10.1.17., 10.1.9.

a) Za tip operacije 10.1.17. ako OPG želi saditi povrće, koliko m2 povrća treba posaditi da bi bio prihvatljiv za ovaj tip operacije?

b) Za tip operacije 10.1.9., ako želimo kupovati zaštićene pasmine životinja, koliko komada treba kupiti ovaca, crnih slavonskih svinja, kokoši nesilica hrvatica?

ODGOVOR

U skladu s  člankom 112.a Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 23/21., 52/21, 57/21., 72/21. i 97/21.) jedan od osnovnih uvjeta prihvatljivosti za operaciju 10.1.17 je da imate poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja, a koje je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao oranica.

Zahtjev se može podnijeti ako poljoprivredna površina gospodarstva iznosi minimalno 0,5 ha, a minimalna poljoprivredna parcela upisana u ARKOD sustav mora biti 0,05 ha.

Također, gore navedenim pravilnikom, člankom 85 pod točkom 4., propisan je minimalni broj životinja koje morate imati ako se želite prijaviti za operaciju 10.1.9., a on iznosi 0,15 uvjetnih grla (UG). U prilogu 1. gore navedenog Pravilnika nalazi se tablica za preračunavanje broja životinja u uvjetna grla (tablica 6.).

Na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/files/MPS-Brosura-200×200-Kako-ostvariti-potporu-za-IAKS-mjere.pdf nalazi se vodič za korisnike u kojem je korisnicima objašnjeno kako izračunati broj uvjetnih grla.