Posjedujem dio poljoprivrednog zemljišta koje je dosta kamenito i teško za obradu te planiramo taj dio zasaditi paulovnijom, a između redova lucernom, pa me zanima može li se takav nasad prijaviti u poticaj jer je parcela u ARKOD-u i pod poticajem te koju najmanju površinu mogu zasaditi?

ODGOVOR

Površine zasađene paulovnijom mogu se upisati u ARKOD (ostalo zemljište), ali za nju ne postoje izravna plaćanja (poticaji po površini). Prema Zakonu o drvenastim kulturama kratkih ophodnji NN 15/18, 111/18, kulturama se smatraju intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa, odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe.  Kulture se mogu osnivati i uzgajati isključivo na:

 1. šumskom zemljištu, ako to nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom

 2. poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ)

 3. ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem.

Ne postoji uvjet minimalne površine, s obzirom da se za ove površine ne ostvaruju poticaji, no za sadnju paulovnije potrebno je ishoditi dozvolu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tj. središnjeg tijela državne uprave nadležnog za područje zaštite prirode. Ova potvrda potrebna je i za upis proizvođača kultura kratkih ophodnji u Ministarstvu poljoprivrede.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakPoticaji za zaštitu leptira
Sljedeći članakNadopuna djelatnosti prodaje sjemena i sredstava za zaštitu bilja
Maja Čičko, mag.ing.agr.
Maja Čičko završila je preddiplomski studij naftnog rudarstva koji je nadogradila diplomskim studijem Ekološke poljoprivrede i agroturizma. Radila je u Ministarstvu poljoprivrede, a u LAG-u je zaposlena kao voditeljica od 2016. godine i u tom razdoblju dodatno se obrazovala u segmentu pripreme i provedbe EU projekata te javne nabave, a osposobljena je i kao računalni operater. Radi na pripremi i provedbi EU projekata gdje je voditeljica na projektu Job College SAVA, kao i na Projektu Mjere 19 financirane iz Programa ruralnog razvoja. Osmišljava, piše i prijavljuje projekte od važnosti za ruralni razvoj, ne samo za vlastitu organizaciju, već i za organizacije s područja LAG-a kojima je potrebna tehnička i savjetodavna pomoć prilikom realizacije projekata. Unutar projekata edukacija financiranih iz nacionalnih sredstava, provodila je brojne radionice i predavanja koja su mahom bila orijentirana na razvoj ruralnog područja putem poljoprivredne proizvodnje, ruralnog turizma kao i revitalizaciju ruralnog prostora na način da se aktiviraju mlade osobe koje bi naslijedile staračke OPG-ove (pomlađivanje OPG-a). U LAG-u je izradila lokalne razvojne strategije na temelju koje LAG provodi vlastite natječaje pri čemu je provodila brojna detaljna istraživanja i participativne sastanke. Unutar provedbe Mjere 19 radila je kao evaluator Projekata. Prije zaposlenja u LAG-u nekolicinu godina samostalno je pisala i vodila blog, a radila je i kao urednica i voditeljica na lokalnoj televiziji.