Zanima me na koji način mogu provjeriti uzima li netko poticaje za poljoprivredno zemljište koje je u mom vlasništvu?

ODGOVOR

Podaci o ARKOD parcelama su javni i dostupni na ARKOD pregledniku (https://arkod.apprrr.hr/) na kojemu možete vidjeti nazive poljoprivrednih gospodarstava za sve površine koje su predmet interesa. U nastavku prilažemo uputu za provedbu postupka pretraživanja površina na ARKOD pregledniku.

Potrebno je pristupiti ARKOD pregledniku te odabrati karticu Pretraživanja. Odabirom navedenog, prikazuju se različite mogućnosti pretraživanja: 1. Pretraživanje sloja ARKOD; 2. Pretraživanje sloja Katastar; 3. Pretraživanje lokacije. Pretraživanjem sloja Katastar, unesete broj tražene katastarske čestice te upišite šifru ili naziv katastarske općine u kojoj se nalazi tražena katastarska čestica. Ako upisujete naziv, molimo vas da pripazite na precizan unos naziva katastarske općine (razmak, dijakritički znakovi itd.).

Navedenim će se unosom grafički prikaz pozicionirati na željenu katastarsku česticu. Potom je potrebno u gornjem desnom kutu ARKOD preglednika odabrati Lokacijsku informaciju po slojevima (vizualno je prikazana kao lijevo nakošena strelica) te potom kliknuti na ARKOD parcelu koja se prostorno preklapa s pozicioniranom katastarskom česticom. Time će u gornjem lijevom kutu biti prikazani osnovni podaci o ARKOD parceli.

Klikom na upitnik pored retka Naziv gospodarstva otvara se Captcha prozor u kojemu je potrebno upisati zadanu kombinaciju slova i brojeva. Time se dobije prikaz parcele s nazivom gospodarstva. Nadalje, pod karticom Podaci možete uključiti različite slojeve, pa tako i Katastar, čime si možete olakšati orijentaciju u grafičkom prikazu. Što se tiče isplata, tablice s popisom korisnika koji su osvarili potporu i koje je moguće pretraživati dostupne su na https://www.apprrr.hr/baza-korisnika-potpora_old/.  Također napominjemo da se potpore ne isplaćuju po pojedinačnim parcelama već po ukupno prihvatljivim hektarima odnosno aktiviranim pravima na plaćanje.