Kad nositelj OPG-a u radnom odnosu prenosi OPG na suprugu koja je također u radnom odnosu i on potom izlazi iz OPG-a,. Kasnije se planira upisati kao član OPG-a, je li obavezan plaćati doprinose ako je na burzi rada? OPG se bavi pčelarstvom i proizvodnjom meda i nije u sustavu PDV-a.

ODGOVOR

U skladu s odredbama članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.), nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje (nisu osigurani po osnovi rada, nisu korisnici prava na mirovinu ili nisu studenti/učenici) upisom u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13., 137/13. i 98/19.) i Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22.) te njihovi provedbeni propisi pod zakonom određenim uvjetima propisuju obvezu stjecanja statusa osiguranika u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te s tim u vezi obvezu uplaćivanja doprinosa.

U skladu s člankom 85.a Zakona o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.), osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u Upisnik kao nositelj ili član OPG-a obveznik je doprinosa i obveznik je plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

Iz činjenica i okolnosti koje navodite u upitu razvidno je da doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćate s druge osnove te ih niste u obvezi plaćati s osnove gospodarske djelatnosti poljoprivrede. U slučaju prestanka radnog odnosa obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u svojstvu člana OPG-a upisanog u Upisnik smatralo bi se jedinim ili glavnim zanimanjem. U tom slučaju bili biste u obvezi plaćanja doprinosa.

U svrhu detaljnijeg informiranja o pravima i obvezama s osnova obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja predlažemo da se po potrebi neposredno obratite nadležnim tijelima za obvezna osiguranja, odnosno Poreznoj upravi koja je nadležna za poslove utvrđivanja obveze doprinosa te ostala pitanja u domeni poreznog sustava.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje