Je li potrebno voditi Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za proizvode koji ne idu u prodaju, tj. ostaju za vlastite potrebe?

ODGOVOR

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18. i 32/19.) u članku 27. stavku 4. propisuje da je nositelj OPG-a obvezan voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.) kao provedbeni propis Zakona o OPG-u u članku 14. detaljnije propisuje način vođenja Evidencije te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja.

Nositelj OPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini prema uputama za vođenje evidencija koje objavljuje Agencija za plaćanja. U konkretnom slučaju, ako vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode niste prodavali tijekom protekle godine, u dijelu Evidencije u kojoj se traži podatak o prodaji, navedite 0 za količinu prodanog proizvoda.