Je li moguće ostvariti poticaj za zaštitu leptira u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

ODGOVOR

Sukladno članku 72. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/20), uvjeti prihvatljivosti za Zaštitu leptira (M 10.1.5.) jesu: „poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na sljedećim područjima: livade uz potok Injaticu, Zvečevo, Nacionalni park Plitvička jezera, livade uz Bednju II, Zovje, Međimurje, Donje Međimurje, Peteranec, vlažne livade uz potok Malinska, Mirna i šire područje Butonige, vlažne livade kod Marušića, vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj), vlažne livade uz potok Bračana (Žonti), Pregon. Stoga, vaše područje nije prihvatljivo za Mjeru 10.1.5. Zaštita leptira.