Je li moguće ostvariti poticaj za zaštitu leptira u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

ODGOVOR

Sukladno članku 72. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/20), uvjeti prihvatljivosti za Zaštitu leptira (M 10.1.5.) jesu: „poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na sljedećim područjima: livade uz potok Injaticu, Zvečevo, Nacionalni park Plitvička jezera, livade uz Bednju II, Zovje, Međimurje, Donje Međimurje, Peteranec, vlažne livade uz potok Malinska, Mirna i šire područje Butonige, vlažne livade kod Marušića, vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj), vlažne livade uz potok Bračana (Žonti), Pregon. Stoga, vaše područje nije prihvatljivo za Mjeru 10.1.5. Zaštita leptira.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje