Radim kao djelatnica u jednoj osnovnoj školi. Škola posjeduje zemljišta koja su upisana u ARKOD sustav i već koristi neke poticaje od strane države. Uočili smo da postoji potpora za žive ograde od autohtonog bilja i iznimno smo zainteresirani da ostvarimo jednu takvu živicu. Zanima nas možemo li sami proizvesti sadnice, tj. reznice koje ćemo zasaditi i na taj način ostvariti poticaj? Je li nužno da budu kupljene i deklarirane sadnice? Ako moramo kupiti sadnice, smijemo li kupiti sadnice od neke druge škole, npr. poljoprivredne ili ekonomske? Također, čitam da je najkraće razdoblje za uzgoj grmova 5 godina. Ako budemo željeli ostaviti živicu i duže, hoćemo li i nakon tih 5 godina nastaviti dobivati poticaj na tu živicu?

ODGOVOR

Potpora za žive ograde može se ostvariti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske kroz Podmjeru 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“. Za ovo ulaganje predviđen je iznos potpore od 120,23 HRK/m. Objava sljedećeg Natječaja planirana je u trećem kvartalu 2021. godine. 

Ulaganje u sadnju živica obuhvaća sadnju višegodišnjeg raslinja u isprekidanom dvostrukom redu uz prosječan razmak sadnje od 40 cm (šest biljaka na dužni metar). Propisane zavičajne biljne vrste poput pasje ruže (Rosa canina); graba (Carpinus betulus),crne bazge (Sambucus nigra), drijenka (Cornus mas), svibovine (Cornus sanguinea), trnine (Prunus spinosa), divlje trešnje (Prunus avium) i dr. trebaju biti posađene u živicu linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra, koju čine minimalno tri zavičajne vrste od kojih je svaka zastupljena s najmanje 20 %. 

Vezano za vaš upit smijete li kupiti sadnice od neke druge škole, npr. poljoprivredne ili ekonomske. Ističemo da je Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05., 35/08., 25/09., 124/10., 55/11., 14/14., 115/18. i 32/20.) propisano da se sadni materijal stavlja na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakiran i plombiran. Mora biti označen certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju. Također, mora ga pratiti certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu u boji propisanoj za kategoriju sadnog materijala (članak 43. stavak 1.).

Isto tako, ovim Zakonom je propisano da se trgovinom sadnog materijala može baviti pravna osoba sa sjedištem ili fizička osoba sa prebivalištem u RH registrirana za tu djelatnost (članak 46. stavak 1.). Dakle, da biste ostvarili potporu za podizanje nasada živice potrebno je da od pravne ili fizičke osobe registrirane za promet sadnim materijalom kupite deklarirane sadnice živice zavičajnih biljnih vrsta i za to dostavite račun. Više informacija za ostvarivanje prava na navedenu potporu možete pronaći na mrežnoj strani ruralnog razvoja https://ruralnirazvoj.hr/.

Nastavno na vaše navode da je najkraće razdoblje za uzgoj grmova 5 godina te ako ćete ostaviti živicu i duže, hoćete li i nakon tih 5 godina nastaviti dobivati poticaj na tu živicu, ističemo da je za sada u okviru Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Operacije 10.1.11. Održavanje živica (OZ) moguće ostvariti potporu, kako je to propisano odredbama članka 95. – 97. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“, br. 23/21. i 52/21.). 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje