Kako mogu naplatiti novčano potraživanje prema dužniku koji ignorira pozive na namirenje tražbine? Moram li radi namirenja tražbine sudu podnijeti tužbu protiv dužnika i čekati pravomoćnu sudsku odluku ili je tražbinu moguće naplatiti bez tužbe i suda?

Ako dužnik ne želi dobrovoljno ispuniti svoju obvezu, vjerovnik ima pravo i mogućnost svoju tražbinu namiriti prisilnom putem – ovrhom. Prisilno ostvarenje tražbine provodi se na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave. Ako vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom, onda ne može podnijeti tužbu pred sudom jer za to nema pravnog interesa. Vjerovnik nema pravnog interesa podnijeti tužbu ni kad raspolaže vjerodostojnom ispravom, osim u iznimnim slučajevima u kojima je u tužbi dužan navesti razloge zbog je podnio tužbu umjesto prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Smatra se da postoji pravni interes za podnošenje tužbe ako je dužnik u inozemstvu ili ako je prethodno osporio tražbinu sadržanu u vjerodostojnoj ispravi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje