Neki dan dobili smo Rješenje APPRRR kojim su nam promijenili organizacijski oblik iz OPG u SOPG. Možemo li proizvedeno žito mljeti u vlastitoj vodenici i prodavati?

ODGOVOR

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo predstavlja organizacijski oblik poljoprivrednika koji se poljoprivredom bave u manjem opsegu, u pravilu dostatnom pretežito za vlastite potrebe, uz mogućnost prodaje viškova proizvoda. Zakon o poljoprivredi (NN, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) u članku 3. stavku 1. podstavku b) definira SOPG kao fizičku osobu poljoprivrednika koji se za osobne potrebe bavi poljoprivredom i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje.

Ekonomska veličina SOPG-a je manja ili jednaka iznosu od 3000 eura. S druge strane,  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe, radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede te može obavljati i s njom povezane dopunske djelatnosti. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 62/19.) u Prilogu 6. daje detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u, a jedna od njih je proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine iz vlastite proizvodnje uz kupnju dijela sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstava.

Uvjet za stjecanje statusa OPG-a, odnosno za upis u Upisnik OPG-ova, je da fizička osoba zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od 3000 eura i/ili da je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s posebnim propisima. S tim u vezi ukazujemo da je člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) propisano da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju te su fizičke osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 10.684,19 eura (80.500,00 kuna) i/ili su obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu.

Oni poljoprivrednici koji prodaju prerađene vlastite poljoprivredne proizvode i oni koji obavljaju dopunsku djelatnost, upisuju se u sustav poreznih obveznika na početku obavljanja djelatnosti neovisno o ostvarenom ukupnom godišnjem primitku. Slijedom navedenoga, ne možete prodavati prerađene žitarice, međutim, možete u skladu s odredbama Zakona o OPG-u (članak 16. stavak 3.) podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova jer zbog proizvodnje i prodaje prerađenog poljoprivrednog proizvoda ulazite u sustav poreza na dohodak te na taj način zadovoljavate uvjet za upis u isti.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje