Još 1997. sam tužio osiguranje za naknadu štete zbog uvoza rasplodnih junica koje su kupljene putem kredita koji je u cijelosti vraćen. Iako su junice trebale biti prve klase, one to nisu bile jer su se razboljevale, imao sam velikih problema, a kako je u ugovoru stajalo da će razliku podmiriti osiguranje, prvo sam obavijestio sve bitne institucije oko navedenog problema. Dobio sam nekoliko presuda, no osiguranje je stalno ulagalo žalbe na presude. Na kraju se cijela presuda mijenja te sam na kraju morao platiti sudske troškove. Postoji li išta što mogu učiniti i pravna osnova za obnavljanje postupka jer ispada da nitko od sudaca nema moralne obveze za svoj rad?

S obzirom da ste uzeli kredit kod Privredne banke radi uvoza junica iz Republike Austrije temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Stočarskog selekcijskog centra iz Zagreba, koji je bio osiguran policom osiguranja Croatia osiguranja te da niste uspjeli ostvariti pravo na naknadu štete po navedenoj polici zbog uginuća junica zbog bolesti, podnijeli ste tužbeni zahtjev na iznos od 65.100,00 kn, ali ste navedeni spor nažalost izgubili. Međutim, ovim putem ukazujem na činjenicu koju ste naveli da vam je određeni broj junica isporučen suprotno ugovoru, tj. neke junice su umjesto I. klase bile II. A i II. B klase, odnosno III. klase, pa se pitam jeste li u svezi navedenog podnijeli pisani prigovor isporučitelju junica, odnosno Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske ili kojoj drugoj instituciji kako bi se navedeni problem riješio u vašu korist, odnosno kako bi vam se nadoknadila šteta, umjesto da ste započeli sudski spor s Croatia osiguranjem oko navedene štete. Unatoč činjenici da ste izgubili sudski spor za naknadu štete protiv Croatia osiguranja pri Županijskom sudu u Koprivnici predlažem vam slijedeće:

a) da kontaktirate pismenim putem Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Upravu za organizaciju pravosuđa, Sektoru za pravosudnu upravu i pravosudnu inspekciju kako biste zatražili inspekcijski nadzor nad donošenjem navedene sudske presude

b) što se tiče eventualne mogućnosti za ponavljanje sudskog postupka, napominjemo da je prijedlog za ponavljanje postupka izvanredni pravni lijek za koji je potrebno ispuniti sljedeće uvjete, a to su: 1) odluka protiv kojih je ponavljanje dopušteno; 2) pravni interes, 3) procesna legitimacija; 4) razlog zašto je ponavljanje dopušteno; 5) rokovi u kojima se ponavljanje može predlagati; 6) forma i sadržaj prijedloga za ponavljanje. Naime, odredbom članka 421. Zakona o parničnom postupku propisani su uvjeti pod kojima stranka može uputiti sudu zahtjev za ponavljanje postupka, s time da za eventualnu realizaciju navedenog angažirate odvjetnika po vašem izboru ili da eventualno obzirom na vaše trenutno imovinsko stanje zatražite korištenje besplatne pravne pomoći temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koju pružaju niže navedene udruge kako slijedi:

https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakTARGA® – rješenje za sve uskolisne korove
Sljedeći članakDodijeljena priznanja šampionima VINA od DAVNINA
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.