Zanimaju me zakonske odredbe o korištenju prehrambenog aditiva E171. Kupio sam prehrambeni proizvod (suplement beta glukana) koji sadrži E171, otvorio sam ga i uzeo jednu tabletu. Pa me sada zanima ako je E171 zabranjen mogu li tražiti povrat novca od strane trgovca ili proizvođača?

ODGOVOR

Sukladno odredbama članka 3. Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/13., 114/18.), nadležno tijelo za vođenje politike u području prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, dodavanja vitamina, minerala i drugih tvari hrani i dodataka prehrani je ministarstvo nadležno za zdravstvo, dok je nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama navedenog Zakona Državni inspektorat. Budući da navodite da se radi o „suplementu beta glukana“, a što zapravo predstavlja dodatak prehrani, Ministarstvo poljoprivrede slijedom gore navedenoga nije nadležno tijelo. Državnom inspektoratu možete se obratiti na https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83, prijavu predati osobni i javiti se na mail pisarnica.dirh@dirh.hr

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje