Smije li član zajedničkog OPG-a dio poljoprivrednog zemljišta u svom vlasništvu dati u zakup drugom OPG-u? Razlog je postupni prijelaz na ekološku proizvodnju voća.

ODGOVOR

S obzirom da se kod zajedničkog OPG-a međusobni odnosi reguliraju kroz Ugovor, ako je spomenuti dio poljoprivrednog zemljišta uključen u Ugovor te je isto ucrtano u ARKOD vašeg OPG-a, to poljoprivredno zemljište ne možete dati u zakup drugom OPG-u jer je već upisano/ucrtano kod vas. Nakon isteka ili raskida Ugovora raspolažete sa svojim poljoprivrednim zemljištem, što regulirate u regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.