Po samoj međi susjed je zasadio živicu prije puno godina koju sam sa svoje strane rezao bez smetnje susjeda. Susjed neće urediti živicu, no ne dozvoljava niti meni i prijeti. Podnio sam zahtjev općini da se navedeno uredi, ali bezuspješno. U općini su rekli kako su pozvali susjeda da se brine o parceli, no iako sam zamolio da dobijem primjerak dopisa koji su navodno poslali susjedu, rečeno mi je da isti ne mogu dobiti. Moje pitanje je imam li pravo dobiti presliku onoga što je proslijeđeno protustranci ili ne, te što još mogu učiniti?

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Odluke o komunalnom redu, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18., 110/18. i 32/20.). Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provode komunalni redari. Kad komunalni redar utvrdi povredu propisa obvezan je, po službenoj dužnosti, pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s Odlukom o komunalnom redu ili posebnim propisom. Utvrdi li komunalni redar da nije povrijeđen propis, pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim će putem o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od 8 dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja. Prijavu možete podnijeti i pisanim putem kako biste imali dokaz da ste je podnijeli i kako biste mogli kasnije provjeriti što je po istoj poduzeto. Stranka u postupku je fizička ili pravna osoba na zahtjev koje je postupak pokrenut, protiv koje se postupak vodi ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku. Službena osoba treba omogućiti stranci upoznavanje s rezultatima poduzetih radnji i izvijestiti je o rezultatima. Također, možete od nadležne službe zatražiti da vas pisanim putem obavijeste o poduzetim radnjama, a vi ih možete obavijestiti o tome da susjed nije postupio po nalogu službene osobe.

                                                                                             

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakMed – kako razlikovati kvalitetni i patvoreni?
Sljedeći članakKako prenijeti OPG?
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.