2019. godine imali smo šećernu repu, bila je sušna godina. Na istoj površini 2020. imali smo pšenicu. Možemo li sijati šećernu repu, tj. je li dobar takav plodored?

ODGOVOR

Prema postavljenom pitanju, naslućuje se orijentiranost gospodarstva na proizvodnju ratarskih kultura za tržište, gdje je šećerna repa glavna kultura, uz pretpostavku da nemate na raspolaganju dovoljno oraničnih površina. Pri planiranju plodoreda postoje pravila kojih se treba pridržavati koliko je to moguće, u interesu očuvanja kvalitete tla, ekonomske računice kao i organizacije posla na gospodarstvu. Gledajući na poredak kultura od 2019. godine, pravilno ste postavili redoslijed – započeli ste sa šećernom repom kao okopavinom koja zahtijeva intenzivniju obradu tla i obilniju gnojidbu, nakon koje slijedi pšenica kao strna žitarica, koja je reducirala korove te imala dobre učinke na eroziju tla. No, najmanji plodored u našim agroekološkim uvjetima trebalo bi biti barem „tropolje“, znači okopavina, strna žitarica i leguminoza, npr. šećerna repa – pšenica i npr. soja, mahunarka koja je tražena na tržištu. Poljoprivredne kulture koje stvaraju ugljikohidrate, poput šećerne repe, imaju veliku potrebu za kalijem, strne žitarice zahtijevaju više fosfora, a soja, kao mahunarka ima potrebu i za fosforom i za kalijem, ali obogaćuje tlo dušikom. Na ovaj način, ostvario bi se cilj uspostave plodoreda, gdje se naizmjenično smjenjuju kulture dubljeg i plićeg korijenovog sustava iz različitih porodica – šećerna repa pripada biljnoj porodici lobodnjača (Chenopodiaceae), pšenica (Triticum) porodici trava (Poaceae), a u mahunarke (Fabaceae) pripadaju: soja, lucerka, djeteline, grahorice i grašak. Tako bi se ravnomjerno iskoristile zalihe hraniva, održala dobra struktura, prozračnost i ocjeditost poljoprivrednog zemljišta, umanjila zakorovljenost, pojava bolesti i štetnika. Također je potrebno predvidjeti i potrebu tla za odmorom, kako bi se obnovila mrvičasta struktura i plodnost tla. Poštivanje ovog načela plodoreda nalaže da se uzgoj strnih žitarica i okopavina mora prekinuti uzgojem djetelinsko-travnih smjesa ili odmorom tla (ugar). Šećerna repa se ne bi trebala na istoj parceli sijati barem 4 godine.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje