Suprug je posadio mladu smokvu i ona lijepo raste. Nalazi se oko 2 metra od temelja kuće. Savjetuju nam da nije dobro što je smokva blizu kuće jer će podići temelje, je li zaista tako?

ODGOVOR

Smokva ima jako razvijen korijen i može probiti npr. kanalizacijske cijevi pa i betonske zidove gustirni. Što se tiče udaljenosti od 2 m sigurno ste vidjeli kako izgleda krošnja starijih smokava i koliko su široke. Sigurno će vam se za 10-ak godina grane početi naslanjati na kuću. Ako je moguće prebacite je na barem 4 m udaljenosti od temelja kuće radi podzemnih, a i nadzemnih dijelova smokve.