Na svojim parcelama pronalazim razne kukce, mislim da su štetnici (šaljem fotografije), pa me zanima ima li razloga za brigu?

ODGOVOR

Na fotografiji je odrasli oblik stjenice koja je štetnik na poljoprivrednim usjevima.  Vidljiva je i ličinka sovice pozemljuše. Ako nema šteta i ako im brojnost nije velika nema razloga za zabrinutost jer su kukci dio naše faune. Oba kukca polifagni su štetnici na poljoprivrednim kulturama, što znači da se mogu hraniti na velikom broju poljoprivrednih kultura. Važno je za sve štetnike pratiti njihovu pojavu i brojnost kako bi na vrijeme, ako je potrebno primjenili mjere zaštite.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje