Susjed je s traktorom i priključenom prskalicom pod jakim vjetrom tretirao zemljište okruženo kućama i s puno djece na ulici. Smije li se u takvom okruženju tretirati pesticidima?

ODGOVOR Svako postupanje s pesticidima, od stavljanja na tržište, prodaje, primjene, postupanja s praznom ambalažom i ostacima pesticida do vođenja evidencija, regulirano je Zakonom o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 46/22.; u daljnjem tekstu: Zakon). Poljoprivredni proizvođač koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu da bi kupovao i primjenjivao navedene pesticide mora imati valjanu potvrdu. S njom dokazuje da je prošao edukaciju o održivoj uporabi pesticida te stekao znanja da može postupati u cilju smanjenja rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti.

Zakon propisuje opće uvjete za korisnike pesticida, između ostaloga da profesionalni korisnik mora spriječiti da sredstvo dospije u izvore vode, vodotoke, bunare, jezera, more i druge površinske te podzemne vode, u objekte koji služe za opskrbu vodom za piće, na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine, u objekte u kojima obitavaju ljudi, u objekte u kojima se uzgajaju domaće životinje ili drži divljač i u druge neciljane objekte. Ako sumnjate da pojedinci kod rada s pesticidima ne postupaju po propisima možete svoja saznanja prijaviti Državnom inspektoratu, odnosno nadležnoj Poljoprivrednoj inspekciji koji će po prijavi izaći na teren i utvrditi činjenično stanje.