Koji je postotak poreza na darovani ugovor (roditelj djetetu i obratno), ili na kupoprodajni ugovor za stambenu nekretninu (stan)?

ODGOVOR

Iako čitatelj pitanjem nije obuhvatio porez na promet nekretnina koji se odnosi na stjecanje nekretnina temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju, nije na odmet napomenuti da članak 13. u točci 7. Zakona o porezu na promet nekretnina uređuje sljedeće:

Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Što se poreza na promet nekretnina temeljem darovnog ugovora tiče, članak 15. u točci 1. Zakona o porezu na promet nekretnina uređuje:

Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem.

U odnosu na ugovor o kupoprodaji, osnovica poreza na promet nekretnina izjednačena je s tržišnom vrijednosti nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine, kao što je isplata u novcu, ustupljene druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi bivšeg vlasnika i drugo. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3 %.