Na domaćem tržištu uz osrednju ponuda jabuka koje su pretežito iz uvoza, bilježimo i najviše cijene jabuka unazad nekoliko godina. U tjednu do 10. lipnja 2018. godine prosječna je cijene jabuka sorte Idared na veletržnicama iznosila 6,10 kn/ kg, što je u odnosu na godinu ranije više za 17,8 posto, a u odnosu na 2016. godinu za gotovo 37 posto više. Na veletržnicama su cijene Idareda bile od 3 do 9 kn/kg. Gotovo identične cijene bilježimo i kod jabuka sorte Jonagold koje su tržene od 4 do 9 kn/kg. Na tržnicama su cijene jabuka u prosjeku više od 40 do 45 posto u odnosu na cijene s veletržnica. Najviše cijene jabuka bilježimo na tržnici u Dubrovniku od 10 do 15 kn/ kg, dok su na ostalim tržnicama cijene uglavnom od 7 do 10 kn/kg. U narednom razdoblju očekujemo i dalje visoke cijene jabuka, no potražnja će zasigurno biti manja s obzirom na sve bolju ponudu sezonskog voća.

Lubenica

Prosječna cijena lubenica na veletržnicama je u tjednu do 10. lipnja 2018. godine iznosila 6,67 kn/kg. Ponuda je uglavnom iz uvoza, a cijene su od najnižih 5 kn/kg evidentiranih na veletržnici u Osijeku i Zagrebu, pa sve do 9 kn/kg na veletržnici u Rijeci. U odnosu na prošlu godinu cijene su za gotovo 35 posto više. Na tržnicama je prosječna cijena lubenice u gore navedenom tjednu iznosila 9,68 kn/kg, što je za 12 posto više nego u 2017. godini. Najviše cijene lubenica evidentirali smo na rovinjskoj tržnici do 15 kn/kg, dok je uobičajena cijena bila od 8 do 12 kn/kg. Kroz dva tri tjedna očekujemo sve bolju ponudu domaće lubenice što će utjecati i na cijene. Tijekom prošlih nekoliko godina padajući trend cijena lubenica pratimo u razdoblju od 20-og do 32. tjedna. Očekujemo da će i tijekom ove godine trend cijena biti sličan, a cijene bi u veleprodaji mogle biti u prosjeku oko dvije kune. Trenutno, najniže cijene lubenica pratimo u trgovačkim centrima gdje su cijene lubenica na akcijama ponekad i niže od onih s veletržnica.

Jagode

U 21. tjednu o.g. bilježili smo najniže prosječne cijene jagoda na veletržnicama RH u ovoj godini. Prosječna je cijena u navedenom tjednu iznosila 15,40 kn/kg, što je jedna od najnižih cijena unatrag nekoliko godina. Promatrajući razdoblje od 14. do 23. tjedna, sezona jagoda, cijene su ove godine u prosjeku bile više za 7 posto u odnosu na godinu ranije. U posljednja dva tjedna ponuda jagoda je sve manja i cijene su u rastućem trendu. Trenutno je prosječna cijena jagoda po kilogramu 20,20 kn/kg. Na tržnicama su cijene jagoda gotovo identične onima s veletržnica. Prosječna je cijena u 23. tjednu ove godine iznosila 21,24 kn/kg. Najniže cijene bilježili smo na tržnici u Novoj Gradišci od 10 do 15 kn/kg, dok smo najviše cijene evidentirali na tržnici u Karlovcu od 28 do 30 kn/kg, Rijeci od 18 do 28 kn/kg te na tržnici u Rovinju 30 kn/kg.

Limun

Pred nama je uobičajeno razdoblje viših cijena limuna. Kako hrvatska proizvodnja ne pokriva domaću potrošnju, tijekom cijele godine limun se uvozi. U razdoblju od 17. pa do 37. tjedna pratimo više cijene i rastući trend cijena limuna. Trenutno, prosječna otkupna cijena limuna na veletržnicama iznosi 13,44 kn/kg i prodaje se po o cijenama od 10 do 18 kn/ kg. Na tržnicama je cijena limuna osjetno viša. Ovisno o gradu, cijene limuna su u tjednu do 10.06.2018. godine bile od 15 do 30 kn/kg. U proteklih nekoliko godina najviše cijene limuna bilježili smo 2016. godine. Tijekom sjedećih tjedana očekujemo lagani rast cijena limuna, no sve boljom ponudom limuna cijene će se stabilizirati. Prema godišnjim trendovima cijena limuna, od kraja rujna pa do kraja godine očekujemo padajući trend cijena limuna.

""