Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 26.travnja objavila je prvi natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republ ike Hrvatske 2023. – 2027. Rok za podnošenje prijava na Natječaj počinje od 1. srpnja 2024. godine od 12:00 sati i traje do 31. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a od čega je  13.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima, a 1.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR. Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika i projekta

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR,-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Projekt je prihvatljiv ako se ulaganja odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. Ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseca od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.

Ulaganja u navodnjavanje moraju ispuniti uvjete propisane člankom 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115. Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Prihvatljivi troškovi

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

U slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada korisnik je u obvezi izraditi tehnološki elaborat na predlošku iz Priloga 7 ovoga Natječaja, u skladu s  Uputom za ispunjavanje iz Pri loga 6 ovoga Natječaja i Tehnološkim smjernicama za vinovu lozu i voćnjake iz Priloga 1O i 1 1 ovoga Natječaja. Korisnik je u obvezi do 31. svibnja 2024. godine dostaviti potpisani Zahtjev za odobrenje tehnološkog elaborata iz Priloga 8 ovoga Natječaja i Tehološki elaborat iz Priloga 7 ovoga Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom, na adresu elektroničke pošte: elaborati@mps.hr . Svi zahtjevi zaprimljeni nakon roka navedenog u stavku 2. ove točke neće se uzeti u razmatranje. Više o Natječaju možete naći na internetskoj stranici Agencije: www.apprrr.hr/73-12-ulaganja-potpora-malim-poljoprivrednicima/

Prethodni članakUzgoj pilića – poslovna prilika
Sljedeći članakKvalitetno sjeme soje – uspješna proizvodnja
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.