""
Počeo je jedinstveni izbor za najbolju poljoljekarnu
u 2015. godini!

 

""

Vjerujemo da je prošlogodišnji izbor jedinstvenog projekta najbolje poljoljekarne u RH potaknuo mnoge vlasnike i voditelje poljoljekarni da još više osluškuju želje i potrebe kupaca, te da su sukladno tome nastojali unaprijediti prodajni program, te poraditi na usavršavanju i razvoju svojih poslovnica.

Poljoljekarnu ne čini samo ukupna ponuda, tu su i zaposlenici koji stručnim savjetima i pravilnim odabirom sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog materijala pogodnog za određeno podneblje i savjetima vezanim uz uzgoj i njegu uvelike doprinose cjelokupnom dojmu.

Pokroviteljstvu izbora se uz Hrvatsko društvo biljne zaštite ove godine priključila i Savjetodavna služba. Poljoljekarne kandidate obilazi stručno povjerenstvo, koje ocjenjuje poljoljekarne prema unaprijed definiranim kriterijima (ukupni zbroj bodova 100).

Svim kandidatima želimo puno sreće i uspjeha, a sve ostale podsjećamo da u ovom Izboru mogu sudjelovati i prijaviti se sve poljoljekarne u Hrvatskoj ispunjavanjem prijavnice.

PRIJAVNICA

Izbor podržavaju:

""

  

BASF – We create chemistry je vodeća svjetska kemijska kompanija. Asortiman BASF-a uključuje široki raspon proizvoda – kemikalije, plastične mase, kemikalije za proizvode višeg stupnja obrade, sredstva za zaštitu bilja, fine kemikalije, sirovu naftu i prirodni plin. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom s više od 8.000 artikala pomaže kupcima iz više od 170 zemalja svijeta u realizaciji poslovnih uspjeha i stvaranju bolje životne kvalitete. BASF Croatia d.o.o. osnovala je 1998. godine kompanija BASF AG iz Njemačke koja ima 100 postotni udjel u kompaniji. Cilj kompanije BASF Croatia d.o.o. je na hrvatskom tržištu realizirati osnovnu ideju koncerna BASF – ostati vodeća kemijska kompanija uz pomoć kontinuiranih inovacija i visoko kvalitetnih proizvoda koji klijentima omogućuju uspjeh u njihovim sektorima, kao i poboljšanje kvalitete života. Vizija – biti vodeći svjetski lider u inovacijama u području fitofarmacije, dajući pritom značajan doprinos razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno sigurne hrane i očuvanja životne sredine. Misija – u centru svih aktivnosti kompanije BASF i stručnog tima nalazi se želja za ostvarivanjem potreba krajnjih korisnika. Iskusan i motiviran tim i usluge koje nude čine BASF snažnim partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi vrhunske kvalitete, očuvanje životne sredine i intenzivna edukacija poljoprivrednih proizvođača o primjeni sredstava za zaštitu bilja predstavljaju ciljeve koji su jasno definirani u poslovnoj strategiji kompanije BASF.

Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda. AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka, u promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i odnosu prema okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo uspješno gradio paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih, originalnih proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje mjesto među hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u zaštiti najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na prvu hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA 75 WG. AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača. Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži njihov rad. Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda. AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka, u promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i odnosu prema okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo uspješno gradio paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih, originalnih proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje mjesto među hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u zaštiti najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na prvu hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA 75 WG. AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača. Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži njihov rad.

Savjetodavna služba je javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unaprjeđenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima. Po strukturi zaposlenih, možemo reći da je najobrazovanija institucija takve vrste u državi s četiri doktora znanosti, 26 magistra znanosti i samo dvoje ljudi bez visoke stručne spreme među 250 zaposlenika svih specijalnosti agronomske, veterinarske i šumarske struke. Služba djeluje u 21 podružnici i 111 ureda. Naši savjetnici su jedan od rijetkih preostalih direktnih kontakata između poljoprivrednika i države i često su im više od same stručne pomoći. Možemo reći da su savjetnici Savjetodavne službe gotovo članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja savjetuju. U skladu s pozitivnim iskustvima zemalja Europske unije, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. definira novu poziciju Savjetodavne službe koja preuzima širi okvir odgovornosti i ovlasti čime naš rad dodatno dobiva na važnosti. Budućnost službe vidimo u zauzimanju ključne pozicije u području savjetovanja, edukacije, te ukupnog osnaživanja poljoprivrednika i poljoprivrede. Upravo ovih dana pokrećemo novi online sustav praćenja rada s korisnicima, osnažujemo sustav s novim uređajima i dodatnim edukacijama savjetnika. Također, započinjemo s projektnim partnerstvima, s partnerskim ustanovama u RH i izvan nje, od čega, također, očekujemo pozitivne pomake. Budućnost zahtjeva stabilnu proizvodnju kvalitetne hrane, u tome želimo najaktivnije sudjelovati.

Petrokemija d.d., tvornica mineralnih gnojiva iz Kutine, trgovačko je društvo s dugom i bogatom industrijskom tradicijom. Tvrtka je danas jedan od najvećih industrijskih proizvođača u RH i jedan od najvećih izvoznika u našoj zemlji. Petrokemija d.d. proizvodi mineralna gnojiva i niz proizvoda na bazi bentonitnih glina. Proizvode se gnojiva KAN, Urea i kompleksna NPK gnojiva različitih formulacija, ovisno o sadržaju aktivne tvari. Ovi proizvodi vrhunske su kvalitete, što se potvrđuje plasmanom gnojiva na domaćem, regionalnom i svim svjetskim tržištima. Nastojimo i proširiti paletu svojih proizvoda prateći svjetske trendove, pa tako ovih dana na tržište izlazi naš novi proizvod – PETROKEMIJas – Amonijev sulfat granulirani 20 N + 24 S. Ime „Petrokemija Kutina“ u mnogim je zemljama postalo sinonim za proizvođača visoke kvalitete, na što smo posebno ponosni. Proizvodimo visokovrijedne proizvode uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš i lider smo na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj, te značajan sudionik na regionalnom tržištu. Poslovanje Petrokemije d.d. usklađuje se sa svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša i tvrtka ulaže znatne napore u unaprjeđenje proizvodnih procesa s ciljem smanjenja potrošnje energije i poboljšanja zaštite okoliša. Vezano uz Izbor najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj, svjesni značaja poljoljekarni za domaću poljoprivredu sa zadovoljstvom smo i ove godine prihvatili poziv da budemo sponzori izbora. Naši proizvodi mogu se naći u svim poljoljekarnama u Hrvatskoj i suradnja s njima nam je od izuzetne važnosti. Uz proizvode, Petrokemija d.d. u poljoljekarnama nudi i promotivne materijale, sve u cilju ispravne gnojidbe i potpunog zadovoljstva kupaca.

Hrvatsko društvo biljne zaštite u svom časopisu Glasilo biljne zaštite objavljuje članke s područja zaštite bilja od štetnih kukaca, grinja, glodavaca, nematoda, puževa i drugih štetnih organizama životinjskog podrijetla, gljivičnih, bakterijskih i virusnih uzročnika bolesti, korova i mogućnostima zaštite od istih. Glasilo biljne zaštite jedini je časopis u Hrvatskoj koji donosi isključivo članke iz područja biljnoga zdravstva. Glasilo biljne zaštite izlazi 6 puta godišnje, a od 2002. godine, izlazi poseban dodatak Zbornik sažetaka godišnjeg "Seminara biljne zaštite" iz Opatije. Svake godine jedan broj Glasila je tematski i donosi članke o zaštiti neke poljoprivredne kulture od štetnih organizama. Ove godine taj broj će donijeti članke o zaštiti jagode. Svake godine Glasilo zaštite bilja tiska dvobroj „Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj“. Akademik M. Maceljski je počeo s uređivanjem ovakvog prikaza 1957. godine. Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj u 2015. donosi popis svih registriranih sredstava za zaštitu bilja (zoocidi, fungicidi, herbicidi), dodatna sredstva i pregled sredstava po kulturama. Pregled sredstava za zaštitu bilja dostupan je i u digitalnom obliku. Preuzimanje programa za pretraživanje GBZ može se obaviti putem internet stranice  www.agrodata.hr


""""Tradicija

Agrocentar u vlasništvu tvrtke, otvoren je u Splitu 2012. godine. U zatvorenom prodajnom prostoru na oko 400 m2 možete pronaći sve za poljoprivrednu proizvodnju. Sjeme je smješteno u blizini centralnog križanja prema Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku.

Asortiman

U Agrocentru Sjeme možete pronaći sadnice i presadnice povrća i cvijeća, ukrasne stablašice, grmove, trajnice iz vlastite biljne proizvodnje, koja radi i za veleprodaju, sjemenje, sjemenski krumpir, lučice, sjeme žitarica i trava, lukovice i gomolje cvijeća. Tu su i neizostavna sredstva za zaštitu bilja, kemikalije za podrumarstvo, te za kućanstvo. Od mineralnih i organskih gnojiva valja spomenuti stajnjake, supstrate, tresete, humus kalifornijskih glista i dr. Sjeme ima izvrsnu opremu za natapanje, profesionalnih i hobi linija i opremu plastenika (plasteničke folije, ostale poljoprivredne i građevinske folije, cerade i mreže sjenila). U asortimanu nude i opremu za podrumarstvo, vinarstvo i maslinarstvo, poljoprivredni kovani i ostali ručni alat, te sitnu poljoprivrednu mehanizaciju,razne prskalice, pumpe, zaprašivače s rezervnim djelovima, mjerne instrumente za kućanstvo, vanjsku proizvodnju, plastenike, podrume. Sjeme je zastupnik i distributer renomiranih europskih i svjetskih proizvođača.

Zaposlenici

Ukupno je 8 zaposlenih, a 6 je agronoma ili tehničara. 90% kupaca traže savjet, uglavnom iz područja korištenja pesticida, gnojiva i natapanja. 95% potrošača su hobisti ili poneki OPG, a svima djelatnici spremno odgovaraju na pitanja.

Usluge, popusti…

Agrocentar je poznat po svojim diskontnim cijenama. Uvijek se nađe manji dio artikala s popustima od 25 i 50%. Osnovan je kartični Klub potrošača Sjeme u kojem članovi imaju popuste na svim kapitalnim robama od 10-20%. Vrijednija kupnja se dostavlja na kućnu adresu ili na brod – trajekt. U dvorani za prezentacije u Agrocentru ima mjesta za više od 200 ljudi i ona je moderno uređena za kvalitetno održavanje seminara. Savjetodavne službe u tom prostoru obavljaju tečajeve izobrazbe, vezane za sredstva za zaštitu bilja. Sjeme ima ugovor s CIANom iz Splita za zbrinjavanje ambalažnog otpada pesticida. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka 7 – 20 h, te subotom od 7 – 17 h.

SJEME D.O.O., BILICE II 21 E, 21000 SPLIT, TEL 021/317 313, www.sjeme.hr


""""Tradicija

Venci d.o.o. otvorio je svoja vrata 1990.g. u 62 m2 zatvorenog prodajnog prostora, te u 726 m2 skladišnog prostora. Poljoljekarna kandidat ističe se po tome što uz prodajno mjesto postoje i plastenici za proizvodnju povrtnih i cvjetnih sadnica s vrlo velikim izborom sadnica. Također, Venci ima i drugu poljoljekarnu sa skladištem u Škabrnji.

Asortiman

Venci u ponudi ima široku paletu proizvoda za zaštitu bilja, veliki izbor hibridnog i konvencionalnog sjemena, proizvoda za natapanje i sl. Venci ima i široku paletu gnojiva (mineralnih i vodotopivih organskih), te sredstva za zaštitu bilja registriranih za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. U poljoljekarni se mogu nabaviti razne mehaničke prskalice i atomizeri, stočna hrana, sadnice cvijeća i povrća, proizvodi za široku primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim kupcima Venci nudi širok izbor alata za poljoprivredu. Uzevši u obzir proizvodnju i navedeni asortiman, slobodno se može reći da Venci pokriva poljoprivrednu proizvodnju od planiranja do ubiranja plodova.

Zaposlenici

U poljoljekarni Venci je zaposleno 12 osoba, od kojih je 3 visoko obrazovano. Svojim kupcima u Venciju pružaju stručne savjete o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, natapanja, sjemenskoj robi, gnojidbi, te o uzgoju i njezi poljoprivrednih kultura. Obzirom na vlastitu proizvodnju presadnica, rado će savjetovati i oko odabira idealnog sortimenta, s obzirom na uzgojne uvjete.

Usluge, popusti…

Venci daje mogućnost dostave kupljene robe na kućnu adresu. Tijekom godine trude se prihvatljivim cijenama i raznim akcijama na pojedine artikle biti pristupačniji svojim kupcima. Osim gotovinskog plaćanja, moguće je plaćanje debitnim i kreditnim karticama, te obročnog kartičnog plaćanja. Venci nudi stručne savjete kroz izlaske na teren, a vrše i postavljanje sustava za natapanje. Svojim kupcima Venci poljoljekarna stoji na raspolaganju u radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 7 – 20 h.

VENCI D.O.O, ANTE STARČEVIĆA 32, 23206 SUKOŠAN, TEL 023/393 824, www.venci.hr


""""Tradicija

Poljopromet d.o.o Metković osnovan je 1993. godine . Uspješno posluje već dugi niz godina, a 2006. otvoren je Poljocentar – Poljopromet Opuzen, koji danas ima više od 15000 različitih artikala. Na jednom mjestu možete pronaći sve, od zaštitinih sredstava, mehanizacije, folija, repromaterijala, gnojiva, ručnog alata, vinogradaske opreme itd. Odlikuje se brojnim zastupništvima.

Asortiman

Poljopromet Opuzen ima kompletan program gnojiva Yara, program gnojiva Timac agro, organska gnojiva Scam: Humoscam i Ferroumato, organska gnojiva Biosol i Bisol Forte. Imaju zaštitna sredstva raznih proizvođača. Tvrtka prodaje i vinogradarsko-voćarske traktore Ferrari, a od mehanizacije tu su Sicma freze, malčeri, lopatari, Dal Degan i Ideal atomizeri, razne prskalice. Od sustava za natapanje ističu se pumpe Koshin, Iritec sustavi, Annovi reverberi program pumpi, Layflat crijeva, razne folije Poliane, Mulch i Agril. Centar ima sjemensku robu, razne muljače
i ostali pribor iz vinskog programa. Ovlašteni su distributeri za Stihl i Viking program. Zastupnici su Semenarna Ljubljana i distributeri sumpor praha Afepasa. Od ostalog asortimana imaju staklenu i PET ambalažu, pčelarski pribor i razne rezervne dijelove.
Zaposlenici

PC Opuzen zapošljava 8 radnika, kojima su upućena najčešća pitanja vezana za karence zaštitnih sredstava, količinu gnojiva po ha, rezervne dijelove i sl. Djelatnici spremno odgovaraju na sva pitanja iz poljoprivredne proizvodnje i mehanizacije.

Usluge, popusti…

Veleprodaju i maloprodaju obavljaju za cijelu Hrvatsku, a u izradi je web stranica koja će imati web shop kako bi roba bila što prije dostupna i mlađim kupcima. Akcije su na mjesečnoj bazi s popustom za krajnjeg kupca. Poljopromet povremeno održava seminare u suradnji s inozemnim dobavljačima i naglaskom na novitete u poljoprivredi i nove tehnologije. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7-19 h, a subotom od 7 – 12 h.

POLJOPROMET D.O.O., JASENSKA ULICA, 20355 OPUZEN, 020/681 946, www.poljopromet.hr


""""Tradicija

 

Tvrtka Tehno Vuk na području prodaje poljoprivrednog repromaterijala posluje od 2001. godine. Njihov glavni cilj je pružanje kvalitetne i stručne usluge svim klijentima. Poljoljekarna Tehno Vuk nalazi se u samom centru Marije Gorice. Poslovni prostor proteže se na 30 četvornih metara prodajnog prostora, te 39 četvornih metara skladišnog prostora.
Asortiman

U prodajnom prostoru je veliki izbor sjetvenog materijala, opreme za vinogradarstvo, gnojiva, sadnica cvijeća, povrća i voćaka, hrane za kućne ljubimce, te veliki izbor proizvoda za zaštitu bilja, ali može se kupiti i jednodnevne piliće. U Tehno Vuk poljoljekarni možete pronaći i široki asortiman stočne hrane, rezervne dijelove, te općenito proizvode koji su potrebni svakom ozbiljnom poljoprivredniku, ali i svakome kome je vrt, odnosno voćnjak ujedno i prostor za opuštanje. Sama tvrtka ima vrlo dobru suradnju s domaćim tvrtkama, te u malom prodajnom prostoru možete pronaći vrlo bogat i širok asortiman.
Zaposlenici

U poljoljekarni Tehno Vuk je zaposlena jedna osoba; poljoprivredni tehničar – smjer fitofarmacija. Kvaliteta zaposlenika očituje se konstantnom nadogradnjom znanja na stručnim seminarima i predavanjima o novim dostignućima u agronomskoj struci, te se prate predavanja Savjetodavne službe. Zaposlenik redovito pohađa seminare, posebno iz područja zaštite bilja. Rado su posjećena poljoljekarna te se svakom posvete osobno i pruže najveću razinu savjetovanja.

Usluge, popusti …

Uz gotovinsko plaćanje, moguće je i plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Svi stručni savjeti vezani za poljoprivredu besplatni su. U Tehno Vuku ćete kao kupac uvijek biti na prvom mjestu bez obzira da li ste hobist ili profesionalni poljoprivrednik. Proizvode dostavljaju ukoliko se radi o većim količinama. Dodatni popusti mogu se ostvariti za vrijeme promocija koje su u ovoj poljoljekarni vrlo česte, a akcijske cijene vežu se uz sezonski asortiman. S veseljem će vam pomoći i savjetovati vas u radnom vremenu od utorka do subote od 8 – 15 h , te nedjeljom od 9 -14 sati, dok je ponedjeljkom poljoljekarna zatvorena.

TEHNO VUK D.O.O., GORIČKI TRG 7, 10299 MARIJA GORICA, TEL 01/3392 446, MOB 091/3392 446


""""Tradicija

Poljoljekarna Micak, koja djeluje u sklopu tvrtke Micak d.o.o čiji je direktor Marijo Micak, osnovana je 2007. godine, te od tada uspješno posluje i proširuje svoj asortiman. Poljoljekarna je smještena na glavnoj cesti koja vodi prema svetištu Mariji Bistrici i posluje u 100 četvornih metara prodajnog prostora, te više od 200 četvornih metara skladišnog prostora.

Asortiman

Poljoljekarna Micak nudi presadnice povrća – hibride, sadnice voćaka, sve vrste loznih cijepova, sve za zaštitu bilja, voćaka, vinove loze, stočnu hranu, sjemensku robu, supstrate, umjetna gnojiva itd. U poljoljekarni se može pronaći sve za okućnicu i vrt – mreže, folije, sve vrste boja i lakova, vodovodni i elektro materijal itd. U sklopu poljoljekarne dosta je zastupljen i asortiman za kućne ljubimce, pojilice, hranilice, brojni asortiman za natapanje, zaštitna odjeća, te bogati mesarski program. Uz navedeno, Micak se ističe i brojnim enološkim programom.

Zaposlenici

Kroz poljoljekarnu vas vodi njihov stručni tim, koji stalno stoji na raspolaganju za savjete i upite, a educirani djelatnici rado će pomoći i izaći u susret. Djelatnici poljoljekarne Micak redovito prate seminare, tečajeve i stručno se osposobljavaju da na kupce prenesu što više znanja vezanih uz što kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju.
Usluge, popusti…

Tvrtka Micak redovito organizira zimska predavanja vezana uz što veće upoznavanje sjemenskih hibrida, te zaštitu bilja. U sklopu poljoljekarne Micak djeluje istoimena vinarija gdje se redovito održavaju radionice zimske rezidbe vinove loze, gnojidbe, te o što kvalitetnijem tretiranju i zaštiti vinove loze. Plaćanje je moguće svim karticama, a postoje i posebni popusti za razne udruge. Akcijske cijene su uvijek zastupljene za pojedine proizvode. U sklopu poljoljekarne vrši se dostava proizvoda za sve kupce bez obzira na iznos kupovine, i to svakodnevno. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 7 – 20 h.

MICAK D.O.O., KOLODVORSKA CESTA 47, 49246 MARIJA BISTRICA, TEL 049/301-737


""""Tradicija

Žitarice d.o.o. osnovane su 1997. godine s veleprodajom i maloprodajom u Starigradu pored Koprivnice. Poljoljekarna u Molvama posluje od 2010. godine na površini od 45 m2 prodajnog i 130 m2 skladišnog prostora. Nalazi se u samom centru mjesta, te ima jednostavan prilaz za velika i mala vozila. Molve se nalaze na pola puta između Koprivnice i Đurđevca.

Asortiman

Poljoljekarna nudi širok asortiman sjemenske robe raznih proizvođača, mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja. Za stočare u ponudi nude vlastite proizvode na bazi soje osmišljene s profesorom Grbešom s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Također nude široku paletu smjesa i dodataka hrani od nekoliko proizvođača. Važno je napomenuti da tvrtka i poljoljekarna rade po HACCAP sustavu. U ponudi se nalaze i razne potrepštine za vinogradarstvo, kao i razni alati, ulja i maziva, izbor sustava za natapanje, veziva, folija, te sve potrebno za građevinske radove. Tvrtka redovito prati tržište, te po potrebi nadopunjuje asortiman novim proizvodima.

Zaposlenici

U poljoljekarni Molve zaposleno je 2 djelatnika koji rado savjetuju kupce i prenose svoje znanje koje su stekli diplomama, kao i vlastitim iskustvom. Vrlo su pristupačni i ljubazni, te svaki kupac odlazi sretan iz trgovine i uvijek se rado vraća.

Usluge, popusti…

Tijekom cijele godine u poljoljekarni postoje popusti na gotovinsko plaćanje na određenu vrstu robe, a često znaju biti razne akcijske prodaje na pojedine artikle. Moguće je plaćanje svim vrstama kartica, te čekovima Podravske banke. Vrši se otkup žitarica, te postoji mogućnost zamjene za robu. Ukoliko se naruči veća količina robe dostava je besplatna. Ako kupac želi, određenu vrstu robe se može naručiti u jumbo vrećama, te se ona dostavlja besplatno na kućni prag. Radno vrijeme trgovine je od 7 – 17 h radnim danom, te subotom od 8 – 13 h.

ŽITARICE D.O.O., KLJUČECI 1, 48327 MOLVE, TEL 048/222-416, www.zitarice.hr


 

""""Tradicija

 

Tvrtka Fitopromet d.o.o. uz svoja 4 maloprodajna centra, otvorila je 2013. godine Prodajno savjetodavni centar za poljoprivredu u prekrasnom istarskom mjestu Kaštelir. Prodajno savjetodavni centar ima 130 m2 prodajnog i skladišnog prostora, te 240 m2 vanjskog prostora koji osigurava vrlo brzu i jednostavnu manipulaciju robom, prostor za prodaju voćnih sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i dovoljan broj parkirališnih mjesta za korisnike centra.

Asortiman

U Prodajno savjetodavnom centru vrlo je velik i raznolik asortiman robe, koji se stalno nadopunjava prema potrebama krajnjih korisnika. Prodajno savjetodavni centar opskrbljen je širokim asortimanom proizvoda – sredstvima za zaštitu bilja, DDD sredstvima, gnojivima, voćnim sadnicama iz vlastite proizvodnje, sjemenskim i sadnim materijalom, ručnim alatom, uređajima i opremom za voćarstvo, pčelarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, sredstvima za enologiju, uređajima i opremom za natapanje, uređajima i opremom za zaštitu bilja, kuća, vrt i okućnicu, hranom i opremom za kućne ljubimce, proizvodima za ishranu životinja. Iz ponude posebno treba istaknuti program gnojiva namijenjen za primjenu u ekološkoj proizvodnji, koja osim nutritivnih imaju i pozitivan učinak na sprječavanje napada bolesti i štetnika.

Zaposlenici

U Prodajno savjetodavnom centru Kaštelir, u stalnom radnom odnosu su dva djelatnika, od kojih je jedan djelatnik dipl. ing. agronomije, dok je jedna djelatnica zaposlena tijekom sezone.Osim direktne prodaje, korisnicima centra daju stručne savjete i preporuke pri izboru i primjeni sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, ali i svih ostalih proizvoda. No, osim poslovnog odnosa, sa svakim korisnikom uspostavljaju i prijateljski odnos, zbog čega se kupci uvijek vraćaju.

Usluge, popusti…

Uz velik asortiman robe, u ponudi se nalaze proizvodi u različitim pakiranjima kako bi se zadovoljile potrebe i profesionalaca i amatera. Osim gotovinskog plaćanja, korisnici imaju mogućnost kartičnog plaćanja robe, plaćanja na rate, kao i odobravanje popusta. Po zahtjevu korisnika, obavlja se dostava robe na kućnu adresu ili direktno u nasad. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 – 17 h, a subotom od 8 – 14 h.

FITOPROMET D.O.O. KAŠTELIR, ROJCI 66, 52464 KAŠTELIR, TEL 052/8943 796, centar.kastelir@fitopromet.hr


""""Tradicija

Tvrtka Sjemenarna Ri d.o.o. ima tradiciju dugu gotovo dvadeset i pet godina, a osnovana je 1991. godine u Rijeci. Primarna djelatnost tvrtke je veleprodaja sjemenskom robom, no uz veleprodaju postoji i poljoljekarna. Poljoljekarna od 70 m2 je smještena na atraktivnoj lokaciji, te se nalazi u samom centru grada u blizini glavne tržnice i obale.

Asortiman

Sjemenarna Ri d.o.o. svojim kupcima nudi široki asortiman sjemenja povrća, ukrasnih trava i travnih mješavina, cvijeća, te začinskog bilja, razne vrste sjemenskog krumpira, lukovice cvijeća, lučice, te sadnice ruža. U ponudi su i organska gnojiva, razni supstrati, mineralna i folijarna gnojiva, te sredstva za zaštitu bilja za sve bolesti i sredstva za suzbijanje i odbijanje štetočina. Uz sve navedeno, u ponudi su i alati potrebni za rad u vrtu, te hrana za kućne ljubimce, kao i sve drugo što bi vam moglo zatrebati u vrtu, a poljoljekarna tako opskrbljuje hobi i profesionalne proizvođače.

Zaposlenici

Poljoljekarna ima dvoje zaposlenih, dipl.ing.agronomije, te poljoprivrednu tehničarku. Obje zaposlenice su iskusne u svom poslu, te svojim znanjem i iskustvom pomažu i posvećuju se svakome kupcu, kojih u ovoj vrlo prometnoj poljoljekarni ne nedostaje.

Usluge, popusti…

Poljoljekarna radi šest dana u tjednu. Kupci uz robu vrhunske kvalitete dobivaju i besplatno savjetovanje iz svih područja poljoprivredne proizvodnje. Obzirom na gužvu koja je normalna stvar, posebno u sezoni, djelatnice vješto, uz dobru organizaciju, udovoljavaju svim željama i spremno odgovaraju na razne upite. Uz sve navedeno, poljoljekarna nudi razne akcije na proizvodni asortiman. Radno vrijeme je od ponedjelka do petka od 07.30 – 14.30 sati, te s

Prethodni članakSvatovske kiflice
Sljedeći članakProglašena elementarna nepogoda za Samobor i dio općina Pisarovina i Rugvica
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.