""

Kukci koji svojom brojnošću dominiraju na Zemlji nisu baš svima omiljeni. Većina ljudi ih smatra samo štetnicima poljoprivrednih kultura, smetnjom u kući te često izazivaju strah i gađenje. Ali, nisu svi kukci štetni. Upravo zbog toga važno je razlikovati štetne i korisne kukce u poljoprivredi.

Koji su korisni kukci u poljoprivredi

Najčešće se za suzbijanje štetnih kukaca primjenjuju insekticidi koji mogu štetno djelovati i na one kukce koji su nam korisni. Svaka vrsta kukaca ima i po nekoliko svojih prirodnih neprijatelja koji u prirodi održavaju ravnotežu i ne dopuštaju da se štetnici biljnih vrsta prenamnože. Iz toga su razloga vrlo važni poljoprivrednim proizvođačima. Prirodni neprijatelji namjerno se unose u voćnjake i zaštićene prostore. Najpoznatiji prirodni neprijatelji koje često susrećemo su božje ovčice ili bubamare. One se hrane lisnim ušima, grinjama i štitastim ušima. Vrlo važan prirodni neprijatelj je i zlatooka. Tripse, lisne uši, gusjenice, jaja različitih kukaca, štitaste moljce i dr. napadaju razne vrste grabežljivih stjenica. Osim gore nabrojanih, u prirodne neprijatelje ubrajamo brojne vrste trčaka, osolikih muha i parazitske osice.

Ostale uloge kukaca u poljoprivredi

Osim važne uloge u suzbijanju štetnika, mnogi kukci su u poljoprivredi korisni tako što pomažu raspadanju biljnog materijala, poboljšavaju tlo i oprašuju usjeve. Jedni od najvažnijih oprašivača su bumbari. Oprašivanje je i najbitnija uloga pčele medarice i višestruko premašuje koristi od proizvodnje meda, propolisa, peluda, matične mliječi, voska i otrova. U korisnu faunu ubrajaju se i vrste koje djeluju pozitivno na tlo, povećavajući njegovu plodnost i regulirajući vodozračne odnose tla. Za održavanje plodnosti tla uglavnom su korisni kukci koji žive u prizemnom sloju tla i plitko ispod površine. U tu grupu svrstavamo skokunce, trčke i kusokrilce. Važno je naglasiti da su kod nas brojni prirodni neprijatelji već prisutni na poljoprivrednim površinama pa ih mi samo moramo očuvati kako bismo imali njihovu pomoć u suzbijanju onih kukaca koji često mogu nanijeti zastrašujuće štete.