O kratkoj, ali bogatoj povijesti LAG-a Međimurski doli i bregi, o korištenju domaćih i EU fondova te o načinima i novčanim potporama poljoprivrednim proizvođačima i svojim članovima, govori Sanja Krištofić, predsjednica ove akcijske grupe.

  • Što je u naravi LAG – Lokalna akcijska grupa?

Lokalne akcijske grupe su tijela koja su osnovana kao dio LEADER programa Europske unije, sa svrhom podrške ruralnom razvoju. Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“ predstavlja poseban oblik javno-privatnog partnerstva koji okuplja različite predstavnike iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Kao organizacija civilnog društva, LAG je osnovan 22.10.2012. godine, na temelju LEADER načela kojemu je osnovni cilj na lokalnoj razini potaknuti različite dionike na uključivanje u proces stvaranja i provedbe strategija održivog ruralnog razvoja. LEADER pristup (pristup „odozdo prema gore“) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja EU, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija koje provode LAG-ovi. Potreba lokalnog stanovništva, poboljšanje životnih i radnih uvjeta, razvoj i ulaganja u ruralni prostor, stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade, prijenos znanja, iskustava neki su od osnovnih ciljeva u radu LAG-a. LAG izrađuje i razvija svoju strategiju te priprema svoje područje za korištenje državnih i europskih fondova za razvoj.

 class=
Sanja Krištofić, agilna i vrijedna predsjednica LAG-a Međimurski doli i bregi

  • Kako je LAG ustrojen i kako djeluje u Međimurju?

Područje LAG-a objedinjava petnaest (15) jedinica lokalne samouprave zapadnog, sjevernog i središnjeg dijela Međimurske županije, a to su Grad Mursko Središće te Općine Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. LAG se prostire se na površini 420,92 km², ima 58.368 stanovnika i 92 naselja.

 class=

Područje LAG-a povezuju značajke: zajednička tradicija, lokalni identitet, osjećaj pripadnosti te zajedničke potrebe i očekivanja. Cilj djelovanja LAG-a je uspostava partnerstva javnog, gospodarskog i civilnog sektora te povezivanje svih razvojnih aktivnosti i projekata na području LAG-a.

  • Što LAG radi i kakva je njegova razvojna strategija?

Aktivnosti LAG-a obuhvaćaju informiranje, obuke, savjetovanja i provođenje konkretnih projekta koji su definirani Lokalnom razvojnom strategijom (LRS) LAG-a. Lokalna razvojna strategija, kao temeljni dokument je isključivo provedbena i mjerljiva te je jako bitna priprema, izrada strategije te uključenost lokalnog stanovništva koja se izrađuje za određeno programsko razdoblje. Strategijom se obuhvaća cijelo područje, postojeća stanja područja te potrebe, raspoređuju financijska sredstva dodijeljena za razvoj područja LAG-a. Na temelju lokalne strategije razvoja područja, LAG objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati iz Programa ruralnog razvoja RH. Sredstvima kojima LAG raspolaže su sredstva koja je EU posebno dodijelila i rezervirala u Programu ruralnog razvoja (PRR) samo za LAG-ove u sklopu M19-LEADER u sklopu PRR za 2014.-2020. Specifičnost u provedbi i dodjeli LAG sredstava je što korisnici moraju imati prebivalište/sjedište i projekti se moraju provoditi na području LAG obuhvata. LAG od svog osnutka nastavlja kontinuitet svog djelovanja unutar LEADER sustava RH te su nam odobrene uspješne prijave na podmjere za financiranje strategije koja je temeljni strateški dokument nužan za uspješno funkcioniranje i odobravanje sredstava LAG-u za razdoblje 2014.-2023. godine.

 class=
Primjer uspješne međunarodne suradnje je i domaćinstvo LAG-a Međimurski doli i bregi partnerima u projektu Rural SKILLS, financiranog sredstvima programa Erasmus+. Predstavnici lokalnih akcijskih grupa iz Italije, Španjolske, Portugala, Belgije i Latvije imali su 2018.g. prigodu razmijeniti znanja, iskustva i metodologiju rada te upoznati primjere dobre prakse u ruralnom razvoju na području Međimurske županije

Jedni od najuspješnijih u RH

  • Koliko je sredstava za razvoj svojeg područja vaš LAG osigurao?

LAG Međimurski doli i bregi je na raspolaganje, početkom 2017. godine, ugovorom dobio ukupno 10.170.580,14 kuna. Sredstva su namijenjena za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi, za tekuće troškove i animaciju te za projekte suradnje. Kroz provedbu lokalne razvojne strategije LAG je odabirao razvojne projekte iz programa ruralnog razvoja sa svojeg područja. LAG Međimurski doli i bregi odabran je od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a u prvih pet najuspješnijih LAG-ova RH, temeljem propisanih kriterija. Na temelju uspješnosti u provedbi LEADER mjere, LAG-u Međimurski doli i bregi Dodijeljena su dodatna sredstva u iznosu od 1.848.550 kuna. Sredstva LAG-a su usmjerena na Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, namijenjeni manjim OPG-ovima i 7.4.1 Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih temeljnih usluga, namijenjenim općinama i gradu u LAG obuhvatu.

Za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava LAG je dodijelio kroz 1. i 2. Natječaj, do sada ukupno 3.455.226, kuna. Nositelji, mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, za svoj razvoj dobili su više od 111 tisuća kuna bespovratnih sredstava. Ukupno je financiran 31 projekt malih OPG-a. Poljoprivrednici su uglavnom ulagali u voćarsko/povrćarski i ratarski sektor.

LAG Međimurski doli i bregi u suradnji s udrugom voćara, vinogradara i povrćara Općine Sveti Martin na Muri realizirao je i projekt uređenja i opremanja voćnjaka sa starim sortama kroz prekogranični projekt Interreg Slovenija – Hrvatska, s partnerima – ACT Grupom iz Čakovca te s dva slovenska partnera, kako bismo i na taj način pridonijeli očuvanju starih sorti jabuka, koje su dio identiteta Međimurja, ali i kako bismo potaknuli veću konzumaciju ovoga ukusnog i zdravog voća i naglasili važnost lokalne poljoprivredne proizvodnje. U ovom voćnjaku, u kojem smo uredili pokazno – edukacijski centar, posjetitelji, a prije svih, djeca, mogu ubrati i kušati zdrave, netretirane jabuke, jabučni sok, upoznati taj važan djelić naše tradicijske poljoprivredne proizvodnje.

 class=
  • Kako poljoprivrednici koriste sredstva?

Pojedinačne nabave odnosile su se najvećim dijelom na poljoprivredne priključke, opremu, traktore i opremu za preradu poljoprivrednih proizvoda. Neke od investicija su: ulaganje u proširenje ekološke proizvodnje, kupnju novih poljoprivrednih površina, sadnja trajnih nasada (lješnjaci, borovnice, orasi), strojeve za preradu s kojima se dodaje vrijednost osnovnim proizvodima, a time i postiže veće prodajna cijena, oprema za vinogradarstvo, pčelarstvo, plastenici za sezonsko povrće, protugradne mreže.

Kupio novi usipni koš koji mu olakšava sortiranje krumpira

Antun Grbavec, poljoprivrednik iz međimurskog Podturna od LAG-a Međimurski doli i bregi dobio bespovratnih 15 tisuća eura.

 class=
Mladi ratar Antun Grbavec iz Podturna sredstvima LAG-a nabavio usisni koš za sortiranje krumpira

Jedan od perspektivnih mladih međimurskih poljoprivrednika-ratara Antun Grbavec iz Podturnakao i drugi mladi poljoprivredni proizvođači teže obavlja svoj posao, koristeći alate i strojeve starijih datuma kod kojih je potreban ogroman fizički napor onoga koji njima upravlja. Kako bi izašao iz tih teškoća, odnosno kako bi mogao nabaviti moderne strojeve, Grbavec se odlučio prijaviti na natječaj „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je raspisao LAG-Međimurski doli i bregi. – Ako dobijem potporu LAG-a nabavit ću novi i moderan usipni koš kako bi si olakšao sortiranje i pakiranje krumpira, kazao je pred slanje kandidature mladi i ambiciozni ratar iz Podturna. Natječaj je proveden i Grbavec je od LAG-a dobio bespovratih 15 tisuća eura i odmah je krenuo u nabavu željenog stroja, odnosno usipnog koša. – Stroj je stajao 20 tisuća eura te sam razliku od 5 tisuća eura riješio kompenzacijom s dobavljačem. Priznajem, da nisam dobio novce od LAG-a nikako ili teško bih došao do stroja koji mi omogućuje brzo i efikasno sortiranje i pakiranje, te smanjuje ljudski rad, ističe Grbavec i izražava zahvalu LAG-u i njegovoj predsjednici Sanji Krištofićkoji su pokazali zanimanje za rad i život mladih međimurskih poljoprivrednika. Antun Grbavec na svojem OPG-u obrađuje 3,5 hektara zemljišta na kojima uzgaja krumpir te kukuruz i pšenicu poradi plodoreda. Godišnje proizvede oko 100 tona krumpira kojeg u najvećim količinama proda tvrtki Zagro iz Belice, a ponešto proda i na kućnom pragu. I dalje će raditi na osuvremenjivanju sredstava za rad u polju, kao i na gospodarskim objektima i strojevima.

U tijeku je analiza i kontrola trećeg LAG Natječaja za mjeru 6.3.1., za 16 novih potpora za OPG-ove. Interes za ovu mjeru i bespovratna sredstva za male OPG-ove je izuzetno veliki na našem području LAG-a te je na ovaj 3. Natječaj pristiglo 41 prijava projekta. Sveukupni iznos koji je odobren i rezerviran za male OPG-ove iznosi 5,4 milijuna kuna i jedan je od najvećih koji su LAG-ovi u RH namijenili za poticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Za razvoj društvene infrastrukture LAG je osigurao i dodijelio jedinicama lokalne samouprave sa svog područja 4,2 milijuna kuna te se tim sredstvima provode projekti izgradnje: pješačkih staza, dječjih igrališta, proširuju groblja, uređuju parkovi i tematski putevi, rekonstruiraju i opremaju društvene i sportske prostorije, izrađuju odmorišta za bicikliste, rekonstruiraju vatrogasni domovi.

Nedostaje nam sredstava za aktivnosti i provođenje ciljeva LAG-a, a osobito za jačanje kapaciteta naših članova i promicanje kulture i turizma na našem području i vjerujemo da ćemo u narednoj Strategiji za razdoblje 2021.-2027., koja će se izrađivati ove godine uspjeti aplicirati na višeizvorsko financiranje iz kojih će se financirati projekti za navedena područja, zaključuje Krištofić.