""Novim Pravilnikom definirana su ulaganja koja se isključivo odnose na primjenu nitratne direktive. Ova ulaganja odnose se na područja određena Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/2012). Za ova ulaganja moguće je ostvariti IPARD sredstva u iznosu od 75% od ukupnih prihvatljivih troškova. Novosti ima i mjeri 103 u sektorima vinarstva i sektoru maslinarstva unutar mjere 103 IPARD programa. U ovoj mjeri proširene su mogućnosti ulaganja u opremu za preradu, čuvanje i trženje vina i maslinovog ulja.

Proširene mogućnosti ulaganja

Navedenim izmjenama pravilnika za mjeru 101 omogućena je nabavka poljoprivredne mehanizacije. Neka od dozvoljenih ulaganja u mehanizaciju su slijedeća

● Traktori
● Oprema za oranje i pripremu tla
● Oprema za gnojidbu tla
● Oprema za sadnju i sjetvu
● Oprema za primjenu sredstava za zaštitu bilja
● Oprema za žetvu
● Oprema za transport
Korisnici moraju kod planiranja svojih IPARD projekata voditi računa o nekoliko bitnih kriterija i uvjeta za ostvarivanje IPARD potpore. Tako se primjerice, novim izmjenama Pravilnika precizno definira maksimalna prihvatljiva snaga traktora u kW koju je moguće prijaviti na natječaj za IPARD potporu. Maksimalna snaga traktora vezana je uz kapacitet proizvodnje na kraju ulaganja poljoprivrednog gospodarstva odnosno potencijalnog korisnika IPARD potpore1. Nadalje Pravilnik određuje i maksimalan prihvatljiv izdatak za kupnju traktora. Maksimalan prihvatljiv izdatak za kupnju traktora iznosi 3.750 kn/kw. Ovaj iznos čini gornju granicu prihvatljive cijene za obračun IPARD potpore.

Novosti u novom Pravilniku odnose se i na mogucćnosti ulaganja u izgradnju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Energija proizvedena iz obnovljivih izvora može se koristiti isključivo za vlastite potrebe. Kapacitet postrojenja za proizvodnju energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora ne smije biti veći od prosječne potrošnje toplinske i električne energije korisnika u zadnje dvije godine.

Unutar svakog pojedinog sektora u navedenim mjerama IPARD programa propisani su specifični kriteriji koje korisnik mora zadovoljavati na početku i/ili na kraju ulaganja. Tako je npr. specifični kriterij u sektoru žitarica i u uljarica da korisnik na kraju ulaganja mora imati kapacitet za skladištenje žitarica i uljarica od min 100 tona do max 1.500 tona. Kapacitet za skladištenje dokazuje se odgovarajućim dokumentom o legalnosti gradnje u kojem je navedena namjena objekta. Najvažnije korake do ostvarivanja IPARD potpore za nabavku poljoprivrede mehanizacije prikazati ćemo na primjeru iz sektora mljekarstva
Projekt: Mjera 101- Sektor mljekarstva, Nabavka traktora, žitne sijaćice i pluga

Investitor – korisnik

Investitor iz ovog primjera je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Virovitičke županije. Gospodarstvo se u poreznom nalazi u sustavu PDV-a i obveznik je poreza na dohodak. Nositelj obiteljskog gospodarstva je rođen 1971. godine i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava od 2001. godine. Na gospodarstvu proizvodi se mlijeko. Proizvodni kapacitet temelji se na osnovnom stadu od 30 krava simentalske pasmine. Gospodarstvo trenutno nije kreditno zaduženo. Svo proizvedeno mlijeko otkupljuje mljekara koja djeluje na ovom području. Gospodarstvo ukupno obrađuje 44 ha zemlje. Najveći dio hrane za potrebu proizvodnje mlijeka se proizvodi na OPG- u. Dio poljoprivrednih površina koristi se za proizvodnju žitarica koje se prodaju na tržištu. Gospodarstvo nema mogućnosti značajnije povećavati osnovno stado

Ciljevi ulaganja

Projekt ima za cilj nabaviti novi traktor radi dotrajalog postojećeg traktora. Nabavka žitne sijačice omogućiti će se brža i kvalitetnija sjetva žitnih i krmnih kultura. Realizacijom projekta ne povećava se postojeća proizvodnja, stoga možemo reći da se radi o „troškovnoj“ investiciji radi podizanja efikasnosti rada na OPG-u. Investitor se odlučio prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Ostvarivanjem IPARD potpore gospodarstvo planira umanjiti vrijednost ukupne investicije i ostvariti bolju ekonomsku učinkovitost ulaganja

Definiranje projekta i izrada specifikacija ulaganja
Za potrebe provođenja investicije te prijave na IPARD natječaj izrađene su specifikacija za nabavku traktora i žitne sijačice. Tehnička specifikacija sastoji se od osnovnih tehničkih karakteristika koje određuju želje investitora s obzirom na ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju. Tako npr tehničke karakteristike mogu biti: tražena snaga u kw, broj cilindara, dodatna oprema, radni zahvat, radni kapacitet i slično. Tehnička specifikaciju ovjerava investitor i šalje ponuditeljima za potrebe izrade ponude. Temeljem tehničke specifikacije ponuditelji će ponuditi investitoru određen traktor i žitnu sijačicu.

Ugovaranje i izrada elaborata zaštite okoliša

Investitor mora za svoje ulaganje ishoditi Potvrdu o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima. Ovi standardi odnose se na propise i standarde vezane uz zaštitu okoliša. U tu svrhu investitor dogovara izradu Elaborata zaštite okoliša propisanog sadržaja. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Ishođenje potrebitih potvrda

Za potrebe izrade prijave investitor mora ishoditi Rješenje o odobrenju objekta uz priloženi Zapisnik izdan od nadležne Uprave Ministarstva poljoprivrede. Navedeno Rješenje investitor će zatražiti od Uprave veterinarstva. Uprava veterinarstva izdaje Rješenje o odobrenju farme na temelju činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom stručnog povjerenstva. Uz Rješenje o odobrenju farme, posjednik farme obvezan je priložiti Zapisnik veterinarske inspekcije, kao dokaz ispunjavanja veterinarsko zdravstvenih uvjeta.

Prikupljanje valjanih ponuda

Za sva ulaganja koja su predmet prijave na IPARD natječaj prikupljaju se ponude sukladno proceduri koja je definirana Pravilnikom. Ovaj dio posla jedna je od ključnih točaka u kreiranju i kompletiranju IPARD prijave. Ovaj dio izrade IPARD dokumentacije zahtjeva izuzetnu preciznost, transparentnost, dosljednost i poštivanje pravila tržišnog natjecanja. Putem obrazaca I-OOP-7 pozivaju se tvrtke da podnesu ponude za poljoprivrednu mehanizaciju sukladno zaprimljenoj tehničkoj specifikaciji. Za svako pojedinačno ulaganje iznad 10 000 Eura potrebno je prikupiti tri sadržajno usporedive ponude, dok je za ulaganja ispod 10 000 Eura potrebno prikupiti jednu ponudu. Nakon primitka obrazaca i tehničke specifikacije podnositelji ponuda ovjeravaju dostavljeni obrazac i specifikaciju, i investitoru šalju ponudu. Ponuđači uz ponudu dostavljaju izjavu o porijeklu i izjave da je poljoprivredna mehanizacija i oprema nova i neupotrebljavana. Sve su ponude važeće na dan podnošenja prijave na natječaj.

Odabir ponuđača i definiranje prihvatljivih izdataka za IPARD

Po primitku valjanih ponuda i prateće dokumentacije investitor odabire najpovoljnije ponude. Najpovoljnija ponuda ne znači nužno i cjenovno najniža ponuda. U slučaju odabira cjenovno skuplje ponude investitor obrazlaže razloge odabira skuplje ponude. Neki od razloga za to mogu biti: trajanje garancija, mogućnosti servisa, kvaliteta, uvjeti plaćanja itd. Investitor po odabiru ponuda ispunjava obrazac I-OOP-8 u kojem se uspoređuju sve pristigle ponude u kojem se navode odabrani ponuditelji. U skladu s odabranim ponudama investitor ispunjava listu izdataka na obrascu I-OOP-15.1. Lista izdataka predstavlja prikaz svih prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka od kojih se sastoji projekt i koji su predmet IPARD prijave.

Drugi dio članka možete pročitati OVDJE 

Prethodni članakTorta od meda i badema
Sljedeći članakOstali članci u ovom broju
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.