U samo godinu dana od katastrofalnog požara na farmi Andrijaševci 2, u lipnju 2018. godine, u kojem je stradalo oko 9.500 svinja, u tri proizvodna objekta – čekalište, prasilište i uzgajalište, tvrtka PIK Vinkovci Plus d.o.o. uspjela je u potpunosti obnoviti farmu, vrhunski je opremiti, a do kraja godine će postići puni kapacitet koji je imala uništena farma. Ukupna vrijednost investicije iznosi 33,5 milijuna kuna, od čega je u obnovu objekata i opreme uloženo 30 milijuna kuna, a stado je obnovljeno s dodatnih 3,5 milijuna kuna.

Kako su istaknuli u kompaniji, taj je nesretni događaj bio veliki gubitak, ali i izazov da se u otprilike godinu dana dovrši zahtjevan projekt, ne samo obnove već i modernizacije farme.

Obnova opožarene farme

U obnovljenu farmu, u blizini Andrijaševaca i Cerne u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ugrađena je oprema svjetskih lidera u stočarstvu i proizvodnji svinja. Opremu, boksove i liniju hranjenja ugradila je njemačka kompanija Big Dutchman, a ventilacijski sustav instalirala je danska kompanija SKOV. Upravljanje farmom je automatizirano, posebno u pogledu hranidbe i ventilacije. Sustav fiksnih visokotlačnih strojeva na toplu vodu (75 °C) u svakom od proizvodnih objekata, kompanije Kärcher, kao i fiksni visokotlačni cjevovod unutar svih objekata, prvi je takav sustav instaliran na nekoj od svinjogojskih farmi u Hrvatskoj. Njime se postiže maksimalan stupanj održavanja higijene i zootehničkih postupaka u svinjogojskoj proizvodnji.

Obnovljena svinjogojska farma Andrijaševci 2

Objekti farme popunjavaju se prvim rasplodnim nazimicama iz proizvodnog sustava Belje Plus d.o.o. Rasplodne životinje su porijeklom iz hibridnog PIC (Pig Improvement Company) uzgojnog programa. Riječ je o dvostrukim križankama engleskog jorkšira i engleskog landrasavrhunskog genotipa i zdravstvenog statusa. Popunjavanje se obavlja u tjednim ciklusima s oko 150 svinja, pa se očekuje puni kapacitet do kraja godine. Riječ je o 1300 komada rasplodnih životinja, a planirana godišnja proizvodnja je oko 35.000 komada merkantilne prasadi za tov.

PIK-Vinkovci plus d.o.o., kompanija je iz sustava Fortenova Grupe d.d., s razvijenom dugogodišnjom tradicijom u poljoprivrednoj proizvodnji: povrćarskoj, ratarskoj, stočarskoj i sjemenskoj. Jedna je od vodećih kompanija na području Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske, obrađuje više od 5000 ha zemlje, zapošljava više od 500 radnika, veliki dio površina je pod navodnjavanjem, ulaže u razvoj i nove tehnologije, te ostvaruje iznimno dobru i korektnu suradnju s velikim brojem kooperanata s područja istočne Slavonije, ali i cijele Hrvatske.

Unatoč teškim prilikama u kojima se našla 2017. godine, intervencijom države i donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, te sklapanjem i provođenjem nagodbe, kompanija je uspjela zadržati istu razinu proizvodnje, te postojeća radna mjesta i razinu zaposlenja.

Obnova farme Andrijaševci 2 od iznimnog je značaja za poslovanje PIK-a Vinkovci Plus d.o.o. i njenim puštanjem u rad, nadali su se potpunom zaokruženju procesa stočarske proizvodnje uz proizvodnju hrane za stoku. Savjetnik za Poljoprivredu Fortenova grupe Vlado Čondić – Galiničić tom je prigodom naglasio:

Osim iznimne važnosti za poslovanje PIK-a VINKOVCI Plus d.o.o., farma Andrijaševci 2 iznimno je važna i za ukupno zaokruženje procesa stočne proizvodnje u sklopu Poslovne grupe Poljoprivreda Fortenova grupe. Obnova farme Andrijaševci 2 najveća je investicija PIK VINKOVACA Plus d.o.o. u 2019. godini te će omogućiti realizaciju zadanih ciljeva i poslovnih planova, povećanje efikasnosti stočne proizvodnje te uvođenje najboljih svjetskih standarda i praksi poslovanja u poljoprivredi.

Međutim, stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te gubitkom koncesije na površinama na kojima se uzgajaju žitarice za prehranu stoke, iznenada je dovedeno u pitanje daljnje poslovanje i opstanak PIK-a Vinkovci.

Upitna opstojnost kompanije

Na alarmantnu situaciju upozorio je predsjednik Uprave PIK Vinkovci Vladimir Džaja jer bi mogli ostati bez 1100 hektara zemljišta na području općine Markušica, koje su imali u 20-godišnjoj koncesiji, koja je istekla u kolovozu ove godine. Primjenom navedenog Zakona izgledno je da će izgubiti zemljište na području te općine iako su na njemu platili razminiranje i uveli navodnjavanje, u što je uloženo 10 milijuna eura. Gubitak zemljišta značit će i gubitak posla za stotinjak radnika. Naglasio je i da PIK Vinkovci godišnje proizvede oko 40-ak tisuća odojaka, što je 10 posto domaće proizvodnje odojaka.

-Provođenjem natječaja u općini Markušica PIK Vinkovci s oko 1000 ha zemlje pada na 25 ha, zbog čega je upitna opstojnost kompanije, uložene investicije i radna mjesta. Više od 100 radnika će nakon toga izgubiti posao i ostati na ulici bez sredstava za život.

Način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, kakav je predviđen važećim odredbama Zakona, u idućem kratkoročnom razdoblju rezultirat će da će PIK-Vinkovci, ali i ostale poljoprivredne tvrtke ostati bez zemlje, bez osnovnog i nužnog resursa za proizvodnju, te će biti primorane smanjivati i u konačnici zatvoriti svoje pogone, smatra predsjednik Uprave Džaja.

pik vinkovci
Predsjednik uprave PIK-a Vinkovci Vladimir Džaja naglasio je kako bi se suvremene farme vrijedne desetke milijuna poput ove obnovljene u Andrijaševcima, morale zatvoriti ako im se natječajem oduzme poljoprivredno zemljište nužno za proizvodnju krmiva

Sukladno europskim direktivama, za farmu treba osigurati minimalno 300 hektara poljoprivrednih površina

Na području općine Markušica, osim farme Andrijaševci 1, prije devet godina izgrađena je i farma rasplodnih krmača Čeretinci kapaciteta 1.350 kom, s godišnjom proizvodnjom merkantilne prasadi za tov od oko 37.000 komada, koja godišnje proizvodi oko 18.000 m3 gnojovke koja se aplicira na poljoprivredne ratarske površine dva-tri puta godišnje ovisno o tehnologiji u ratarstvu. U farmu je uloženo više od 60 milijuna kuna, a investicija obuhvaća i sanaciju županijske ceste, te prilazne ceste do farme.

Osim svinjogojskih tu je još i govedarska farma u Privlaci s 1200 junadi, a koja godišnje u tovu ima oko 1500 grla. Preuzimanjem Europske direktive u Republici Hrvatskoj, kako ne bi dolazilo do prekomjernog zagađenja vode nitratima iz poljoprivrednih izvora, primjenjuje se direktiva 91/676/ECC koja ukazuje kolika se količina gnojiva smije upotrijebiti na jednom hektaru poljoprivredne površine što ovisi o stanju zemljišta, klimatskim prilikama, načinu korištenja zemljišta i samom plodoredu. Sukladno navedenoj direktivi i broju uvjetnih grla na postojećim farmama proizlazi da je za svaku farmu potrebno osigurati minimalno 300 hektara poljoprivrednih površina u okolini farme kako bi se zadržala postojeća proizvodnja.

-Svi naši proizvodni objekti prelaze 750 mjesta za krmače i prasad do 30 kg stoga su uključeni u program „integriranog sprječavanja i kontrole zagađenja“ (Integrated Pollution Prevention and Control)  koji je propisan u direktivi EU 96/61/EC (IPPC direktiva). Cilj navedene direktive (IPPC) je održivi razvoj (sustainable development)  različitih grana gospodarske proizvodnje, stoji u pismenom dopisu kompanije.

PIK Vinkovci Plus d.o.o. svu stočarsku proizvodnju prilagodio je gore navedenim direktivama, kao i vrijednostima dobrobiti životinja, te će bez zadržavanja minimalnih poljoprivrednih površina isti biti u velikom problemu jer se transport gnojovke na veće udaljenosti ne isplati, kažu u upravi tvrtke te naglašavaju:

-Oduzimanje poljoprivrednih površina u općini Markušica dovest će do smanjenja broja zaposlenih za oko 20%, smanjenja uplata u državni proračun na temelju naknada za korištenje voda, te u proračune jedinica lokalne samouprave kroz plaćanje prireza, a da ne spominjemo gubitak potencijalnih investicija koje su neophodne i nužne na našem području.

Ugrožena i dugogodišnja povrćarska proizvodnja

PIK -Vinkovci plus d.o.o., uz stočarsku i ratarsku proizvodnju ima i dugogodišnju tradiciju u povrćarskoj proizvodnji, koja je također ugrožena novim načinom raspolaganja državnim zemljištem, a PIK-u Vinkovci prijeti i opasnost trajnog gubitka ulaganja u sustav navodnjavanja. Naime, kako bi se istaknuo kao  vodeći proizvođač povrća na području Vukovarsko-srijemske županije, PIK Vinkovci je izgradio više sustava za navodnjavanje, između ostalog i na području općine Markušica. Na površini od oko 85 hektara, izvedena su 3 arteška zdenca i instaliran sustav za navodnjavanje  čija je investicijska vrijednost iznosila više od 4 milijuna kuna. Uz to, kompanija posjeduje Vodopravnu dozvolu za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje, s rokom važenja do 2034. godine. Ali po odredbama Zakona o poljoprivrednom  zemljištu PIK Vinkovci kao dosadašnji posjednik nema pravo prvenstva pred mikro imalim poduzećima koja su vlasnici ili posjednici stoke, a mogu se javiti na natječaj. Budući da je odredbama javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta općine Markušica definirano da maksimalna površina koja se nekoj osobi može dati u zakup iznosi 25 hektara, provođenje natječaja imat će za posljedicu da će se PIK-u Vinkovci, osim nužnog poljoprivrednog zemljišta za farmu, oduzeti i površine na kojima su instalirani sustavi za navodnjavanje, te uložena značajna sredstva u razminiranje i nabavu opreme.

PIK Vinkovci su uložili desetke milijuna u državno poljoprivredno zemljište u općini Markušica, koje bi mogli izgubiti zbog uvjeta na natječaju

Osim na području općine Markušica, PIK Vinkovci Plus d.o.o. je u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i Gradom Vinkovci sudjelovao u izradi projektne dokumentacije za izgradnju sustava za navodnjavanje i u ostalim dijelovima županije, na području grada Vinkovaca – lokacija Sopot, grada Otoka i Lipovca, u iznosu većem od milijun kuna. Za nabavu opreme za navodnjavanje na ostalim lokacijama u županiji kao i uređenje kanala na lokaciji Lipovac uloženo je više od 15 milijuna kuna.

Isto tako, po završetku izgradnje navedenih sustava za navodnjavanje koje provodi Županija, planirana su nova ulaganja u opremu za navodnjavanje s ciljem povećanja površina pod navodnjavanjem koje su neophodne za razvoj povrćarske proizvodnje.

Svojim djelovanjem ta je kompanija pokazala da vodi brigu o dobrobiti svoje okoline i šire društvene zajednice. Stoga se čelni ljudi kompanije nadaju skorom mirnom rješenju situacije nastale novim načinom raspolaganja zemljištem što izravno utječe na njihovu opstojnost.

Premda je pravni stručnjak Ivica Crnić mišljenja da bi Zakon o poljoprivrednom zemljištu mogao pasti na Ustavnom sudu, jer nije u skladu s Ustavom RH, a legalizira samovolju jedinica lokalne samouprave koje sada imaju neograničenu moć u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, u PIK-u Vinkovci za sada ne razmišljaju o toj opciji.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje