Unutar tih 60 dana, korisnici ovih mjera mogu predati Zahtjev za potporu u elektronskom obliku putem AGRONET sustava, te prethodno moraju biti upisani u Evidenciji korisnika pri APPRRR.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi Korisnici unutar mjere 4.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda; dok su u Mjeri 4.2. korisnici fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU; osim proizvoda ribarstva. Također, korisnici mjere 4.1. moraju dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću i to putem dokaza o završenom tečaju stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja ili završenu srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili je dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od najmanje 3 godine. Mladim poljoprivrednicima, koji ujedno imaju i mogućnost dobivanja većeg intenziteta potpore, smatraju se osobe koje su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljene kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva. Svi korisnici moraju imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, a prijave korisnika koji ulaze u kategoriju „poduzetnika u teškoćama“ neće biti prihvaćene.

U okviru podmjere 4.1. prihvatljiva ulaganja odnose se na restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, te na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Iz podmjere 4.2., sufinancirat će se ulaganja koja se odnose na povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi unutar obje podmjere uključuju materijalne, nematerijalne i opće troškove. Prihvatljivi materijalni troškovi uključuju ulaganje u građenje i/ ili opremanje objekata, ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada te ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu (ali ne prije 01.01.2014.). Prihvatljivi opći troškovi u su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova do maksimalne visine od 90%. Porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a nije prihvatljiv trošak, kao ni troškovi koji su nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine. Svaki Korisnik treba za svaku pojedinačnu nabavu/ ulaganje dostaviti jednu ponudu najmanje 14 dana prije podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu i to elektronički, na način propisan Pravilnikom. Ovaj zahtjev ne odnosi se na projekte čija je ukupna vrijednost manja od 75.000 kuna bez općih troškova. Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici trebaju pribaviti određenu dokumentaciju koja se učitava u sustav AGRONET i dostavlja poštom. Također, ako projekt predviđa studije utjecaja na okoliš, iste trebaju biti izrađene prije podnošenja Zahtjeva. Poslovni plan također je sastavni dio projektne dokumentacije i obvezan je za sve korisnike, osim u slučaju ukupne vrijednosti projekta niže od 200.000 kuna. Svi uvjeti prihvatljivosti, kao i kriteriji evaluacije detaljno su razrađeni Pravilnicima koji se nalaze na stranicama Agencije. Važno je pripomenuti kako Agencija za plaćanja raspisuje ove natječaje za dodjelu sredstava iz Podmjera 4.1. i 4.2. prije usvajanja Programa od strane Europske komisije. Ako nakon usvajanja Programa od strane Europske komisije uvjeti prihvatljivosti, prihvatljivi troškovi i iznosi javne potpore predviđene Pravilnicima budu neusklađeni s uvjetima, troškovima i iznosima javne potpore iz odobrenog Programa, financirat će se samo oni troškovi koji su u skladu s odobrenim Programom.

""

Sva pitanja zainteresirani mogu poslati na e-mail eufondovi@concessum.com ili kontaktirati na mob: 099 2030 240

Postavi pitanje autoru klikom ovdje
Prethodni članakNewsletter 2/2015
Sljedeći članakPolana – novost u sortimentu maline
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.