""

Mnogi poljoprivredni proizvođači imaju potrebu za sezonskim radnicima, no često ih teško nalaze. Najbolji način za zapošljavanje kao sezonski radnik u poljoprivredi jest izravno obraćanje tvrtki koja ima potrebu za takvom vrstom radnika. Na upit pretplatnika kojeg zanimaju uvjeti zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi, odgovara naš stručni suradnik Alan Vajda, mag.iur.

Uvjeti za privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj regulirani su Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12. i 120/12.), Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (NN 64/12.), te Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu (NN 137/15.).
Donošenjem Zakona o poticanju zapošljavanja zasebno su regulirana nova pravila sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. Naime, usvajanjem novog načina zapošljavanja povremenih sezonskih radnika u poljoprivredi, navedeno predstavlja značajan korak prema suzbijanju rada na crno, te olakšava pristup tržištu rada poslodavcima i radnicima, čak i kada se radi o zapošljavanju na samo nekoliko dana, jer prije svega sam rad u poljoprivredi često ovisi i o postojećim vremenskim uvjetima.

Zakonom o poticanju zapošljavanja propisani su pojedini pojmovi koji se odnose na sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi, te stoga razlikujemo:
1) nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osobu koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od devedeset dana i koja nema više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju niti je staž mirovinskog osiguranja ostvarila kod inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te se zapošljava na temelju ugovora o radu ili se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno ospo- Sezonski rad u poljoprivredi za 2016. godinu Mnogi poljoprivredni proizvođači imaju potrebu za sezonskim radnicima, no često ih teško nalaze. Najbolji način za zapošljavanje kao sezonski radnik u poljoprivredi jest izravno obraćanje tvrtki koja ima potrebu za takvom vrstom radnika. Na upit pretplatnika kojeg zanimaju uvjeti zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi, odgovara naš stručni suradnik Alan Vajda, mag.iur. sobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa
2) dugotrajnu nezaposlenu osobu, osobu koja se, bez obzira ima li evidentiran staž u mirovinskom osiguranju ili je staž mirovinskog osiguranja ostvarila kod inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi neprekidno duže od dvije godine te se zapošljava na temelju ugovora o radu
3) korisnika mirovine, osobu koja je ostvarila pravo na mirovinu prema propisima Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju
4) tražitelja zaposlenja, osobu koja se želi zaposliti na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, osim osobe koja:
a) je zaposlena osoba, odnosno samozaposlena osoba i osoba koja se nalazi u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojega je obvezno osigurana prema posebnim propisima koji uređuju obvezna osiguranja
b) je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove
c) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad
d) osobu koja je osigurana na produženo osiguranje prema posebnom propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, osim ako je osigurana na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, tijekom privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme
5) poslodavac koji može koristiti olakšice pri zapošljavanju, odnosno koji stručno osposobljava korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju, fizička ili pravna osoba koja nezaposlenu osobu zapošljava, odnosno stručno osposobljava za rad
6) poslodavac koji može zapošljavati na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku
7) sezonski radnik u poljoprivredi, nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja koji, na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi
8) vrijednosni kupon, javna isprava kojom se dokazuje da je poslodavac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio doprinose za obvezna osiguranja prema dnevnoj osnovici.

Pojavni oblici privremenih i povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi
Odredbom članaka 2. stavak 1. Zakona propisani su pojavni oblici privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, time da su to poslovi na području: – bilinogojstva koji obuhvaća pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala, – stočarstva koji obuhvaća striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda, sakupljanje i sortiranje jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje, – ribarstva koje obuhvaća gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe, skupljanje školjaka, te preradu ribe i drugih vodenih organizama.
Kategorije poslodavaca koji mogu zapošljavati na sezonskim poslovima u poljoprivredi:
fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost (npr. obrt, zadruga itd.) – fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku
Kategorije osoba koje ne mogu poslodavci zaposliti na sezonskim poslovima u poljoprivredi Poslodavac ne smije sklopiti ugovor o sezonskom zapošljavanju sa:
1) zaposlenom osobom
2) samozaposlenom osobom
3) osobom koja se nalazi u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojeg je obvezno osigurana prema posebnim propisima koji uređuju obvezna osiguranja
4) osobom zaposlenom na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove
5) osobom koja ima utvrđenu opću nesposobnost za rad
6) osobom koja je osigurana na produženo osiguranje prema posebnom propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, osim ako je osigurana na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti tijekom privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme
7) maloljetnikom
8) osobom koja koristi rodiljna ili roditeljska prava prema posebnom propisu
""
Kategorije sezonskih radnika u poljoprivredi
Sezonski radnik u poljoprivredi, nezaposlena je osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja koji, na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi.

Članovi obitelji koji mogu pomagati kod sezonskog rada u poljoprivredi

Sukladno zakonskim propisima naznačeno je da članovi obitelji poslodavca fizičke osobe, mogu toj fizičkoj osobi pomagati u obavljanju privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, time da su to slijedeće kategorije osoba:
• supružnik
• srodnici po krvi u ravnoj lozi i njihovi supružnici (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci)
• srodnici po krvi u pobočnoj lozi i njihovi supružnici (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke, te njihovi potomci)
• srodnici po tazbini i njihovi supružnici (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci), pastorčad i posvojenici i njihovi supružnici
• korisnik udomiteljstva kojem ta fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi
• osoba koju je ta i fizička osoba dužna uzdržavati, te
• osoba s kojom je ta fizička osoba u izvanbračnoj zajednici Također, poslodavcu fizičkoj osobi koja kao poslodavac zapošljava na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, u obavljanju tih poslova mogu pomagati prijatelji i susjedi, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, ako taj rad obavljaju bez plaćanja i druge materijalne koristi.

 

Drugi dio članka pročitajte OVDJE

Prethodni članakKakva je međimurska kokoš?
Sljedeći članakSvečano potpisivanje Ugovora o provedbi istraživačkih projekata 14. VIP natječaja
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.