Stranice u tiskanom izdanju: 5 – 7

U prošlom (6.) broju Gospodarskog lista objavljeno je nekoliko članaka o mogućnosti različitih potpora u poljoprivredi s administrativnog gledišta. Čitatelji su mogli do sad uočiti da ne samo u posljednjem broju, nego i unazad nekoliko godina ovaj časopis posvećuje znatnu pažnju ovom području, što nije bio slučaj prije ulaska Hrvatske u EU. O čemu se radi?

Prije ulaska u EU poticaji poljoprivredi u Hrvatskoj su bili vezani uz hektar i pojedinu poljoprivrednu kulturu. Nakon ulaska RH u EU svi smo se našli (osobito poljoprivrednici-potencijalni korisnici) u „šumi“ brojnih mogućnosti poticaja što nacionalnih, što poticaja iz Programa ruralnog razvoja (PRR) u proračunskom razdoblju 2014. – 2020.

„Povlačenje“ sredstava iz EU

Prema podacima iz medija (uglavnom „političkim prepucavanjima“) u pogledu iznosa „povlačenja“ dostupnih sredstava iz EU, izgleda da se još uvijek nismo snašli u „šumi“ mogućih potpora za poljoprivredu (a već se govori o uvjetima novog proračunskog razdoblja). Naime, samo PRR ima 20-ak Mjera s Podmjerama unutar kojih se nalazi nekoliko Tipova operacija, odnosno agrotehničkih zahvata za koje je moguće dobiti potporu. Osim spomenutog, u pojedinim mjerama i podmjerama u ovom proračunskom razdoblju dolazi do izmjena (kad se utvrdi da se malo ili uopće ne „povlače“ sredstva EU za pojedinu Mjeru) u proceduri i tipovima operacija, što zbog neinformiranosti potencijalnim korisnicima dodatno komplicira „šumu“ mogućnosti. U skladu s naslovom članka zadržat ćemo se samo na Mjeri 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene), „preciznije“ na podmjeri 10.1. (Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama) te još „preciznije“ na tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada. Naime, Podmjera 10.1. PRR obuhvaća 16 tipova operacija za koje je moguće koristiti potporu (vidi str. 6 broja 6 Gospodarskog lista). Novost u citiranom Pravilniku (NN, 21/2019) jest da je iznos za određene (prihvatljive) tipove operacija u okviru ove Podmjere povećan, te da se mogu kombinirati (što prije objave Pravilnika nije bilo moguće) i time povećati ukupni iznos potpore za istu kulturu na istoj površini.

„Zelena plaćanja“

Zatravnjivanje trajnih nasada

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 7/2019

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje