Stranice u tiskanom izdanju: 5 – 7

U prošlom (6.) broju Gospodarskog lista objavljeno je nekoliko članaka o mogućnosti različitih potpora u poljoprivredi s administrativnog gledišta. Čitatelji su mogli do sad uočiti da ne samo u posljednjem broju, nego i unazad nekoliko godina ovaj časopis posvećuje znatnu pažnju ovom području, što nije bio slučaj prije ulaska Hrvatske u EU. O čemu se radi?

Prije ulaska u EU poticaji poljoprivredi u Hrvatskoj su bili vezani uz hektar i pojedinu poljoprivrednu kulturu. Nakon ulaska RH u EU svi smo se našli (osobito poljoprivrednici-potencijalni korisnici) u „šumi“ brojnih mogućnosti poticaja što nacionalnih, što poticaja iz Programa ruralnog razvoja (PRR) u proračunskom razdoblju 2014. – 2020.

„Povlačenje“ sredstava iz EU

Prema podacima iz medija (uglavnom „političkim prepucavanjima“) u pogledu iznosa „povlačenja“ dostupnih sredstava iz EU, izgleda da se još uvijek nismo snašli u „šumi“ mogućih potpora za poljoprivredu (a već se govori o uvjetima novog proračunskog razdoblja). Naime, samo PRR ima 20-ak Mjera s Podmjerama unutar kojih se nalazi nekoliko Tipova operacija, odnosno agrotehničkih zahvata za koje je moguće dobiti potporu. Osim spomenutog, u pojedinim mjerama i podmjerama u ovom proračunskom razdoblju dolazi do izmjena (kad se utvrdi da se malo ili uopće ne „povlače“ sredstva EU za pojedinu Mjeru) u proceduri i tipovima operacija, što zbog neinformiranosti potencijalnim korisnicima dodatno komplicira „šumu“ mogućnosti. U skladu s naslovom članka zadržat ćemo se samo na Mjeri 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene), „preciznije“ na podmjeri 10.1. (Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama) te još „preciznije“ na tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada. Naime, Podmjera 10.1. PRR obuhvaća 16 tipova operacija za koje je moguće koristiti potporu (vidi str. 6 broja 6 Gospodarskog lista). Novost u citiranom Pravilniku (NN, 21/2019) jest da je iznos za određene (prihvatljive) tipove operacija u okviru ove Podmjere povećan, te da se mogu kombinirati (što prije objave Pravilnika nije bilo moguće) i time povećati ukupni iznos potpore za istu kulturu na istoj površini.

„Zelena plaćanja“

Zatravnjivanje trajnih nasada

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 7/2019