Velike ljetne vrućine i suša nepovoljno utječu na tek postavljeni travnati tepih i čak i uz zalijevanje moguće je da se travnjak u znatnoj mjeri ošteti.

Trava se skida s polja, zamota se u role koje se slažu na paletu i tako se isporučuju kupcu a treba ih što prije postaviti. U proljeće i ljeto trava u roli može stajati maksimalno dva dana bez većih oštećenja, a u jesen i proljeće 4 do 5 dana. Ostane li trava duže zarolana, počinje žutiti i polako propadati.

Priprema terena

Da bi se travnati tepih uspješno postavio potrebno je dobro pripremiti tlo, nikako ne postavljati na nepripremljeno tlo. Trava je poput svih drugih presadnica i moramo joj omogućiti da se što lakše i brže ukorijeni kada se postave role. Tlo se priprema tako da se obradi površinski sloj zemlje do dubine 15 do 20 cm. Ovisno o veličini terena, obrada je ručnim prekopavanjem ili frezom. Ako je površina jako zakorovljena, postojeću vegetaciju treba ukloniti mehanički ili kemijski. Ukoliko se primjenjuju totalni herbicidi, tretiranje se obavi najmanje mjesec dana prije postavljanja travnatog tepiha.

Na obrađeno tlo preporučuje se dodavanje organskog supstrata u količini 10 do 15 l/m2 i mineralno gnojivo u količini od 20 g/m2. Nakon rasipanja mineralnog gnojiva, površinu obavezno treba pograbljati da granule gnojiva uđu u tlo. Ako bi gnojivo ostalo na površini spalilo bi korijen trave, ako isti dođe u izravni dodir s granulama. Nakon što smo površinski sloj usitnili, dodali supstrat i gnojivo, cijelu površinu još jednom dobro poravnamo grabljama. Pri tom odstranjujemo sve nečistoće, velike grumene zemlje, kamenje, korijenje i drugo.

Postavljanje tepiha

Ako je teren kvalitetno pripremljen, postavljanje travnatog tepiha jednostavno je i brzo. Vrlo je važno da se po pripremljenoj površini i tek postavljenom travnjaku ne hoda jer će nastati rupe koje se kasnije teško popravljaju. Zato se koriste široke daske koje se postave na već položenu travu i na taj način se trava stisne uz podlogu što pospješuje ukorjenjavanje i dodatno poravnava površinu. Role se slažu jedna do druge a spojevi se moraju potpuno priljubiti, ali se nesmiju preklapati.

Na nepravilnim površinama, uz rubove drveća i grmlja, uz staze, opločenja i druge vrtne elemente oblik se postiže rezanjem travante role na potrebnu dimenziju i oblik. Kod pripreme terena pažnju treba obratiti na slijeganje tla. To je vrlo važno na spoju travnjaka i rubnjaka uz staze ili terase. Treba uzeti u obzir da ce nakon slijeganja tla konačna razina terena i travnjaka biti oko 2 cm ispod razine pločnika ili staza.

Ako se travnati tepih postavlja ljeti kad je tlo jako zagrijano, neposredno prije postavljanja travnatog tepiha, površina se zalije kako bi se ohladila.

Održavanje nakon postavljanja

Nakon postavljanja travnatog tepiha odmah treba započeti sa zalijevanjem. Ako se trava postavlja ljeti, travnjak se zalijeva odmah nakon polaganja i zalijevanje se ponavlja svakih nekoliko sati. Za ukorjenjavanje trave vrlo je važno da se površinski sloj održava stalno vlažnim kako se role nebi osušile. Naime, ukoliko dođe do sušenja rola, one se mogu skupiti i do 5 cm sa svake strane. Zalijeva se po potrebi, ljeti svakih nekoliko sati, a u proljeće i jesen ujutro i predvečer. Zalijevanje se obavlja u vrijeme ukorjenjavanja koje traje 7 do 10 dana. Da li se trava ukorijenila može se provjeriti na način da se travu pokuša podići s podloge. Ako se rola ne odvaja od podloge znači da se travnati tepih ukorijenio i prelazi se na normalno održavanje vlažnosti. Kada se travnjak ukorijenio može se prvi put pokositi, nakon 7 – 10 dana.