Za države kao što je Hrvatska, kod kojih u poljoprivredi prevladava veliki broj malih proizvođača, iznimno je važno njihovo međusobno udruživanje kako bi kroz udruženja postali konkurentniji u poljoprivrednoj proizvodnji, imali olakšan pristup tržištu uz bolju pregovaračku poziciju, olakšan pristup informacijama uz mogućnost korištenja zajedničke mehanizacije unutar strojnih prstenova, dobivanje većih rabata zajedničkom kupovinom repromaterijala, mogućnost zajedničkog nabavljanja i korištenja skupe poljoprivredne opreme, skladišnih i prerađivačkih kapaciteta itd.

Međusobno udruživanje poljoprivrednih proizvođača definirano je Pravilnikom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (NN 87/2020), kao i njegovim izmjenama i dopunama (NN 129/20; 45/22 i 54/22). Ovaj Pravilnik definira oblike udruživanja proizvođača, temeljna načela udruživanja kao i uvjete i način priznavanja proizvođačkih organizacija.

Što je to proizvođačka organizacija?

Prema definiciji Pravilnika proizvođačka organizacija je pravna osoba koja predstavlja osnovni oblik dobrovoljnog udruživanja proizvođača primarnog poljoprivrednog proizvoda nastala na inicijativu i kontrolirana od strane njezinih članova koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka značajnih za rad i poslovanje. Sastoji se od minimalno sedam članova proizvođača, neovisno o sektoru u kojem se traži priznavanje, a jedna od najznačajnijih djelatnosti joj je objedinjavanje ponude i stavljanje na tržište proizvoda vlastitih članova putem računa proizvođačke organizacije.

Agro – belica d.o.o., Foto: Facebook

Prema podatcima Ministarstva poljoprivrede trenutno u Hrvatskoj imamo 24 priznate proizvođačke organizacije, koje su zadovoljile sve uvjete da to i postanu (pravne osobe, osnovane na inicijativu proizvođača koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, osnovali su je proizvođači registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u jednom od sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 itd.). Radi se o sljedećim proizvođačkim organizacijama:

Rbr.Proizvođačka organizacijaSektorDatum priznavanjaŽupanija 
1Proizvođačka organizacija “Posavina i Moslavina”Žitarice27.03.2017.Sisačko-moslavačka 
3Poljoprivredna zadruga MeđeŽitarice18.09.2020.Vukovarsko-srijemska 
4Terra granum d.o.o.Žitarice18.08.2023.Osječko-baranjska 
5Udruga mljekara Drava-SavaMlijeko i mliječni proizvodi11.04.2015.Koprivničko križevačka 
6Mliječni put HrvatskeMlijeko i mliječni proizvodi24.06.2016.Virovitičko-podravska 
7Udruga proizvođača mlijeka MeđimurjaMlijeko i mliječni proizvodi01.03.2018.Međimurska 
8Poljoprivredna zadruga JabukaHRVoće i povrće26.08.2015.Grad Zagreb 
 
9Udruga BrezovicaVoće i povrće10.11.2017.Grad zagreb 
10Vip Panonia d.o.o.Voće i povrće02.10.2020.Osječko-baranjska 
11Domaće voće d.o.o.Voće i povrće06.04.2022.Grad Zagreb 
12Natura Agro d.o.o.Voće i povrće03.01.2023.Koprivničko križevačka 
13Poljoprivredna zadruga Slavonski svinjogojacSvinjetina04.04.2017.Brodsko-posavska 
14Udruga Domaći brojlerski uzgajivačiMeso peradi11.07.2017.Brodsko-posavska 
 
15Savez uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada ZagrebaGovedine i teletine04.01.2017.Grad Zagreb, Zagrebačka županija 
16Poljoprivredna zadruga Panonia BeefGovedine i teletine24.04.2019.Vukovarsko-srijemska 
17Poljoprivredna zadruga za uzgoj i tov goveda Baby beefGovedine i teletine27.04.2020.Osječko-baranjska 
18Poljoprivredna zadruga TrsVino16.04.2021.Vukovarsko-srijemska 
19Agro – bela d.o.o.Drugi proizvodi (krumpir)24.11.2020.Međimurska 
20Agro – polje d.o.o.Drugi proizvodi (krumpir)03.12.2020.Međimurska 
21Agro – belica d.o.o.Drugi proizvodi (krumpir)03.12.2020.Međimurska 
22PZ Varaždinsko povrćeDrugi proizvodi (krumpir)08.03.2021.Varaždinska 
23PZ CvetekŽivo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće16.02.2022.Varaždinska 
24PCZ Varaždinski cvijetŽivo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće23. 12.2022.Varaždinska 
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivredna-politika/mjere-poljoprivredne-politike/trzisne-mjere/proizvodjacke-organizacije/upute-za-korisnike/5452

Sva ova udruženja nastoje svojim članovima osigurati ranije spomenute benefite međusobnog udruživanja uz povećanje konkurentnosti kao glavni motiv udruživanja.

Udruživanje putem zadruga

Drugi oblik međusobnog udruživanja poljoprivrednika je putem zadruga. Problem ovoga modela poslovnog udruživanja je što se još uvijek često percipira kao socijalistički model i relikt prošlosti, što svakako nije istina, jer se ovaj oblik poslovnog udruživanja u Hrvatskoj počeo primjenjivati krajem 19. stoljeća, a početkom 20. stoljeća na području današnje Hrvatske djelovalo je više od 1.500 zadruga s oko 250.000 zadrugara.

Zadruge su danas u svijetu priznati gospodarski subjekti koji omogućavaju olakšan pristup tržištu manjim proizvođačima, lakša zajednička ulaganja i organiziranje procesa proizvodnje kao i olakšan pristup potrebnim inputima u proizvodnji. Nažalost, interes za zadrugama u Hrvatskoj i dalje opada te prema podacima DZS-a imamo 3.367 registriranih zadruga od kojih je svega 673 aktivnih.

Zadruge su definirane Zakonom o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19), koji definira zadrugu kao dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Za osnivanje zadruge je, kao i kod proizvođačkih organizacija, potrebno minimalno sedam osnivača, pri čemu svaki od njih unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 132,72 EUR-a.

Prednost zadruge kao udruženja poljoprivrednika prepoznali su lješnjikari koji su nedavno osnovali poljoprivrednu zadrugu Naš Lješnjak s ciljem nabave repromaterijala po povoljnijim cijenama, zajedničkog nastupa na tržištu koji bi im omogućio postizanje viših prodajnih cijena te zajedničke izgradnje skladišnih kapaciteta u budućnosti. Cilj ove Zadruge je kroz nekoliko godina okupiti 500 do 600 zadrugara iz svih kontinentalnih županija koji bi imali do 3000 ha pod lješnjakom i bili značajna sila na tržištu te im želimo puno uspjeha u njihovim nastojanjima.

Udruživanje u strojni prsten

Još jedan zanimljiv oblik međusobnog udruživanja poljoprivrednika koji u Hrvatskoj nije do kraja zaživio je udruživanje u strojni prsten. Kako je registrirana poljoprivredna mehanizacija u Hrvatskoj poprilično stara, ovaj oblik udruživanja, koji je u Hrvatskoj moguć od 2008. godine, omogućio bi razmjenu poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednicima udruženima u prsten koji bi je i zajednički nabavljali, te si na taj način smanjivali troškove proizvodnje.  

Hrvatski poljoprivrednici nemaju tradiciju međusobnog udruživanja što je problem na kojem svakako treba poraditi budući da jedino udruživanje manjim poljoprivrednicima omogućuje konkurentnost i opstanak na sve zahtjevnijem tržištu. Stoga se nadamo da će u budućnosti znatno veći broj poljoprivrednika uvidjeti da je jedino zajedničkim snagama moguće ostati i opstati na tržištu.

Prethodni članakNovi slučaj visokopatogene influence ptica u divljih ptica na području Zagrebačke županije
Sljedeći članakU e-savjetovanju Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu
dr. sc. Vesna Očić
Vesna Očić radi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak-viši suradnik. Vesna Očić je rođena 1. studenog 1977. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1996./97. upisuje na Agronomskom fakultetu studij Bilinogojstvo na kojem je diplomirala 12. rujna 2002. Po završetku studija zapošljava se kao znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 29. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj krmnoga slijeda na dohodak proizvodnje kravljega mlijeka”. U suradničko zvanje asistenta izabrana je 01. prosinca 2003, a u zvanje viši asistent 2012. godine. Suradnica je u nastavi na dva modulu na preddiplomskim i četiri modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet. Pristupnica se stručno se usavršavala na Montana State University, SAD i Wageningen UR Centre for Development Innovation, Nizozemska. Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva.