Na Agronomskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu, sredinom svibnja održana je radionica Poduzetništvo u poljoprivredi. Radionica je održana u sklopu projekta „Podrška prijenosu poslovanja“ uz financijsku podršku Europskog fonda za jugoistočnu Europu.

Radionica je bila namijenjena studentima, ali i zainteresiranoj publici i pobudila je veliki interes među studentima Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Važnost poduzetništva u poljoprivredi

U sklopu radionice studenti su mogli čuti kako pokrenuti poslovanje u poljoprivredi. Mogli su čuti i koji sve načini poduzetništva postoje, kao što su primjerice pokretanje start-up-a, preuzimanje obiteljskog poslovanja, kupovina franšize, otkup uhodanog poslovanja. U uvodnim riječima, prof. dr. sc. Mario Njavro iznio je nekoliko promišljanja o važnosti poduzetništva u poljoprivredi te izazovima koji se mogu vezati uz samo osnivanje poslovnog subjekta. Prof. dr. sc. Mirela Alpeza s Ekonomskog fakulteta Osijek i Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) upoznala je publiku s poduzetništvom i obiteljskim poduzetništvom općenito, te što je sve potrebno za uspjeh u poduzetništvu.

U sklopu predavanja naglasak je stavljen i na održivost poslovanja OPG-ova kroz generacije. Iznijete su informacije kako se oko 30 % biznisa nasljeđuje u svijetu. 40 % njih se prodaje, dok se 30 % njih gasi.

Studenti na radionici

Poticanje generacijske obnove u poljoprivredi

U Europskoj uniji se oko 450.000 malih i srednjih poduzeća godišnje prenosi. Podaci za Hrvatsku pokazuju kako je u razdoblju od 1990. do 1994. godine najviše osnovanih poduzeća. Oko 92 % osnovanih poduzeća, osnovale su osobe starije od 55 godina. Samo njih 5 % kupilo je već uhodani biznis, 2 % je naslijedilo, a 1 % nešto drugo.

Iz do sada provedenih istraživanja među poljoprivrednicima i planiranom prijenosu poslovanja, podaci su pokazali sljedeću raspodjelu podataka: 30 % članova obitelji će nastaviti poslovanje, 40 % njih će zatvoriti, 9 % njih planira prodati, dok oko 20 % ispitanika o istome nije ni razmišljalo. Veliki je udio poljoprivrednika (oko 70 %) naslijedilo poljoprivredno poslovanje. To se može vezati uz poticanje generacijske obnove kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku i prijenosa na mlade poljoprivrednike kako bi ostvarili financijska sredstva za provedbu poslovanja.

myKWS aplikacija

Dominik Mikolčević, voditelj selekcije i razvoja hibrida tvrtke KWS Sjeme iznio je zanimljivosti o KWS tvrtki. Također i o razvoju digitalnih alata za potrebe poslovanja u poljoprivredi. KWS je primjer obiteljske tvrtke koja se bavi selekcijom, proizvodnjom i distribucijom sjemena. U Hrvatskoj posluje već više od 20 godina. Razvili su myKWS aplikaciju koja pomoću snimki dronova i satelitskih snimaka omogućuje analizu podataka, i pruža savjete i preporuke za daljnje poslovanje i donošenje odluka poljoprivrednika.

Neki od podataka koje platforma omogućuje su pregled vremenske prognoze, temperature tla, ocjena potencijala polja i zoniranje polja, upravljanje plodoredom, izračun sjetvene norma, N-kalkulator, tržišni podaci o kretanju cijena i sl. Umjetna inteligencija primijenjena je i kroz razvoj KWS MAIA kao digitalna agrosavjetnica kojoj je moguće postavljati pitanja o poljoprivrednoj proizvodnji.

Dr. sc. Marin Kukoč iz Spartium Consultinga podijelio je informacije o pravnom i poreznom okviru poslovanja OPG-a. Svoje izlaganje započeo je s informacijama kako prema Zakonu o poljoprivredi, organizacijski oblik poljoprivrednih poduzeća može biti OPG, samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ali i obrti, trgovačka društva, i ostale pravne osobe.

OPG se osniva ili preuzima ako je cilj slobodna prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostvarivanje prava na izravnu potporu i na potpore iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SPZPP), ako žele obavljati dopunsku djelatnost i s ciljem ostvarivanje prava kao što su zdravstveno, mirovinsko, pravo na plaćanja za plavi dizel i sl. Tijekom predavanja iznijeta je informacija kako je zabilježen rast broja mladih poljoprivrednika nakon objavljenih natječaja za mlade poljoprivrednike.

Poticanje mladih na pračenje potreba tržišta i usvajanje inovacija

Nakon predavanja uslijedila je rasprava i pitanja zainteresiranih studenata. Podsjetilo se i ohrabrilo studente kako će upravo oni koji žele osnovati OPG ili preuzeti OPG, a imat će završeno fakultetsko obrazovanje, ostvariti prednost pri prijavi na natječaje iz SPZPP -a.

Zanimljivost o uspjehu i održivosti poduzeća kroz generacije, pokazala je kako u drugoj generaciji prijenosa poduzeća uspjeh iznosi 16 %. Do treće generacije smanjuje se na 13 %. Podaci za poljoprivredu nisu poznati, ali se naravno potiče mlade na bavljenje poljoprivrednom djelatnošću, sadnju i proizvodnju dohodovnijih kultura te praćenje potreba tržišta kao i razvoj i usvajanje inovacija.

Prethodni članakProduljen rok za prijave na ARIA natječaj
Sljedeći članakImamo toliku potražnju, da nam nedostaje poljoprivrednih proizvoda!
Tajana Čop, mag. ing. agr.
Asistentica na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Rođena je 1992. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, 2011. godine upisuje smjer Agrarna ekonomika. Nakon završetka preddiplomskog studija, upisuje diplomski studij Agrobiznis i ruralni razvitak te ga završava 2016. godine. Od 2017. godine zaposlena je na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Suradnica je na tri modula na preddiplomskim studijima i na sedam modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. Trenutno je upisana na doktorski studij Poljoprivredne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Znanstveni interes usmjeren je na menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi i upravljanje rizikom u poljoprivredi. Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija, te objavila nekoliko znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva i Europskog udruženja agrarnih ekonomista.