Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 50/12 od 4. svibnja 2012. godine. Zakonom su u hrvatsko zakonodavstvo preuzete Uredba Vijeća (EZ-a) br. 510/2006 o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i Uredba Vijeća (EZ-a) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima.

Zakonom se uređ uje postupak:
● zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te postupak zaštite oznaka tradicionalnog ugleda na području Republike Hrvatske
● podnošenja zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije
● službenih kontrola i potvr ivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.

U cilju daljnjeg usklađivanja s ostalim relevantnim europskim uredbama: Uredbom Komisije (EZ-a) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. godine koja predviđa detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća 510/2006 o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i Uredbom Komisije (EZ-a) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. godine koja predviđa detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima, temeljem Zakona potrebno je donijeti i nove pravilnike. Do njihovih donošenja ostaju na snazi: Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (NN 88/09, 53/10, 46/11) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 82/09, 53/10, 46/11).

Usklađivanje propisa

Za harmonizaciju propisa kao i za njihovu provedbu nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo provodi postupak registracije oznaka, organizira sustav potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom za što ovlašćuje certifikacijska tijela. Prema istom Zakonu službenu kontrolu za navedeno područje provodi inspekcija za kakvoću hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, a na razini maloprodaje gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Zakonom se omogućuje proizvo đačima autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj ista zaštita koju imaju i proizvođ ači u zemljama Europske unije. Na taj način im se otvara put za registraciju oznaka na razini Europske unije, što povećava prepoznatljivost samih proizvoda, regije u kojoj se proizvode i čiji naziv nose, a u konačnici i cijele Hrvatske. Tako- đer im se na taj način povećava i konkurentnost na tržištu, što je jedan od bitnih ciljeva poljoprivredne politike.

Glavni razlozi za donošenje navedenog Zakona

1. U postupku registracije, rok za podnošenje prigovora s dosadašnjih 90 skraćuje se na 30 dana čime se skraćuje i postupak registracije na području Republike Hrvatske.
2. Povećava se transparentnost objavom Registara i Upisnika korisnika registriranih oznaka na internetskoj stranici Ministarstva; nakon objave registrirane oznake u “Narodnim novinama”, naziv registrirane oznake upisuje se u Registar oznaka koji će biti objavljen na internetskoj stranici Ministarstva; naziv koji je registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega, mogu koristiti samo oni proizvođači ili prerađivači poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji su upisani u Upisnik korisnika registriranih oznaka koje vodi Ministarstvo i koji će biti objavljen na internetskoj stranici Ministarstva.
3. Omogućava se ulaganje prigovora na nivou Europske unije; svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može uložiti prigovor na predloženu registraciju oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda na razini Europske unije za proizvode na nivou Europske unije, u roku od šest mjeseci od dana objave u Službenom listu Europske unije
4. Omogućava se registracija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za zemlje članice i nečlanice Europske unije na području Republike Hrvatske.
5. Usklađivanje Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa Zakonom o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09).

Postupak registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Zakonom su izmijenjene odredbe koje se odnose na postupak registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz zemalja članica i nečlanica Europske unije. Prema dosadašnjim odredbama Zakona isto je bilo moguće ostvariti sklapanjem međunarodnih odnosno bilateralnih ugovora. Nakon izmjene postojećih odredbi skupine proizvođača iz zemalja članica i nečlanica Europske unije moći će registraciju proizvoda provoditi prema proceduri propisanoj za registraciju proizvoda temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega. Do sada je u Republici Hrvatskoj registrirano sedam naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to:
1. dva s oznakom izvornosti (OI): Istarski pršut i Varaždinsko zelje i
2. pet s oznakom zemljopisnog podrijetla (OZP): Drniški pršut, Krčki pršut, Lički krumpir, Meso zagorskog purana i Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak.
U postupku registracije su još četiri naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda:
1. dva s oznakom izvornosti: Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres i Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje
2. dva s oznakom zemljopisnog podrijetla: Dalmatinski pršut i Baranjski kulen.

Prethodni članakTorta s grožđem
Sljedeći članakGOSPODARSKI LIST tri stoljeća u službi poljoprivrede
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.